„Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол”


10/04/14 17:52:16коментари:0„Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол”Днес се проведе пресконференция за представяне на напредъка при изпълнение на дейностите по проект BG051PO001 – 3.1.07 – 0032 „Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Присъстваха преподаватели, представители на партньорските организации, гости.

Пресконференцията беше открита от Декана на ФТТ – Ямбол – доц. Красимира Георгиева, която представи кратка информация за работата на Факултета по Европейските програми, както и партньорите по проекта.

Доц. Нели Георгиева – ръководител на проекта, запозна присъстващите с целите,  дейностите, резултатите, заложени в проекта и постигнатия напредък до настоящия етап. Информацията беше онагледена с богат снимков материал от проведените срещи,  теоретичните и практически обучения в реална производствена среда.

Беше отчетено, че съвместно с партньорите, е анализирана учебната документация по специалностите във ФТТ – Ямбол, в резултат на което са одобрени за актуализация 15 учебни програми.

Към момента се извършва апробиране на актуализираното учебно съдържание, като теоретичното обучение се извършва във ФТТ, а голяма част от практическите обучения се провеждат във фирмите. В дейностите по апробиране до момента са взели участие около 364 студенти, 22 преподаватели и 25 представители на партньорските организации.

КоментариСледвайте ни във Фейсбук

Търси

Най-четени новини днес


САНИТАРКА ОТ ЯМБОЛСКАТА БОЛНИЦА С ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕМИЕРА

ДНК ЕКСПЕРТИЗА ДОКАЗВА СЪПРИЧАСТНОСТ НА МАРТИН КЪМ УБИЙСТВОТО В СОТИРЯ

ТРИ ОБВИНЕНИЯ ПОЛУЧИ ПРЕДПОЛАГАЕМИЯТ НАСИЛНИК ОТ СОТИРЯ

Кметът Стефан Радев обявява 19 август за Ден на траур в Община Сливен


Най-коментирани новини

САНИТАРКА ОТ ЯМБОЛСКАТА БОЛНИЦА С ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕМИЕРА

ПОЛИЦИЯТА ИЗДИРВА МАРИЯН ТРИФОНОВ ОТ СЛИВЕН

Водата в Тунджа е спряна, без това да е съобразено със закона от страна на община Ямбол

ПРЪСКАТ СРЕЩУ КОМАРИ В СЛИВЕН


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ