Наградениете просветни и културни деятели от Община „Тунджа“ по повод 24 май


23/05/18 10:38:14коментари:0Наградениете просветни и културни деятели от Община „Тунджа“ по повод 24 май

На официална церемония бяха връчени наградите на изявени просветни и културни деятели от Община „Тунджа“. Събитието е по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Със заповед на кмета Георги Георгиев са отличени следните дейци на образованието и културата:

I. С Грамота на Община „Тунджа“ и протоколен паметен знак:
1.Петя Михайлова Динева – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, 
с. Скалица;
2.Галина Цветкова Михайлова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, 
с. Скалица;
3.Мария Недева Вангелова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“,
с. Скалица;
4.Инж. Татяна Тодорова Жекова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, 
с. Скалица;
5.Диана Николова Панайотова – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;
6.Величка Йорданова Александрова – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;
7.Христо Тотев Христов – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;
8.Кукерска група, с. Чарган;
9.Народно читалище „Паисий Хилендарски-1928“, с. Миладиновци;
10.Иво Савчев Пашов – художествен ръководител на танцови състави при НЧ „Джон Атанасов – 1928“, с. Бояджик;
11.Куман Христов Куманов – музикант от село Коневец;
12.Росица Георгиева Кралева – читалищен секретар на НЧ „Светлина – 1928“, 
с. Безмер.
 
ІІ. Награждавам за принос в област „Образование” с Грамота на община „Тунджа“, както следва:
 
1.Валентина Георгиева Динева – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
с. Дражево;
2.Валентина Пеева Сарайдарова – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
с. Дражево;
3.Татяна Димитрова Неделчева – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
с. Дражево;
4.Радослава Иванова Стоянова – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
 с. Бояджик;
5.Диана Димитрова Паскалева – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
6.Виолета Добрева Добрева – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
7.Снежана Стоянова Костова – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
8.Милена Георгиева Георгиева – учител в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
9.Радина Стойчева Чанева – учител в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
10.Ирина Иванова Тотева – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, 
с. Тенево; 
11.Добринка Славова Панева –учител в ДГ „Щурче“, с. Кукорево; 
12.Стоянка Вълева Чирпанлиева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
13.Диана Николова Гечева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
14.Светослава Василева Михова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
15.Юлия Пенчева Кирова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
16.Паулина Павлова Чорбаджийска – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
17.Нели Костова Стоянова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
18.Мария Петрова Георгиева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
 
ІІІ. Награждавам за принос в област „Култура” с Грамота на община „Тунджа“, както следва:
1.Минка Димова Тачева – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;
2.Калудка Христова Христова – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;
3.Иван Панайотов Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;
4.Динка Иванова Илкова – културен деец и поетеса от село Победа;
5.Петра Вълева Проданова – културен деец от село Дряново;
6.Антон Владов Донев – дългогодишен учител и председател на читалищно настоятелство при НЧ „Христо Ботев - 1929“, с. Сламино;
7.Илия Тенев Кованджиев – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“, 
с. Дражево;
8.Събка Куртева Колева – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“, 
с. Дражево;
9.Атанаска Паскова Стоянова – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“, 
с. Дражево;
10.Радка Георгиева Маринова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, 
с. Маломир;
11.Радка Желязкова Косева – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;
12.Иван Вълчев Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;
13.Йовелина Иванова Иванова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, 
с. Маломир;
14.Цветомира Колева Колева – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, 
с. Маломир;
15.Денис Колев Колев – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;
16.Йоан Иванов Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;
17.Валентин Атанасов Атанасов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, 
с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;
18.Маноела Иванова Иванова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, 
с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;
19.Валентин Стоянов Велев – самодеец при НЧ „Светлина – 1929“, с. Калчево и участник в кукерска група;
20.Ивет Динкова Динева – самодеец при НЧ „Просвета – 1910“, с. Тенево;
21.Димка Иванова Пеева – самодеец при НЧ „Развитие – 1905“, с. Генерал Тошево;
22.Дора Иванова Колева – самодеец при НЧ „Развитие – 1905“, с. Генерал Тошево;
23.Галина Вълова Ганева – читалищен секретар при НЧ „Отец Паисий - 1926“, с. Завой;
24.Фолклорна певческа група при НЧ „Джон Атанасов – 1928“, с. Бояджик;
25.Фолклорна певческа група при НЧ „Пробуда – 1930“, с. Болярско;
26.Георги Великов Желязков – самодеец при НЧ „Д-р П. Берон – 1941“, 
с. Коневец;
27.Ганка Димитрова Чемширова – дългогодишен читалищен секретар на НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;
28.Янка Йорданова Балева – самодеец при НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;
29.Стоилка Матеева Карагьозова – самодеец при НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;
30.Фолклорна певческа група при НЧ „Васил Левски – 1931“, с. Победа;
31.Фолклорна певческа група при ПК „Дълголетие“, с. Роза;
32.Танцав състав „Усмивка“ при НЧ „Светлина – 1929“, с. Роза;
33.Кольо Стоянов Колев – председател на читалищното настоятелство при НЧ „П.Р. Славейков – 1928“, с. Гълъбинци;
34.Петранка Митева Колева – председател на читалищното настоятелство при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
35.Веселина Иванова Димитрова – читалищен секретар при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
36.Стоянка Пенева Тодорова – самодеец и ръководител на група за автентичен фолкор при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
37.Добрина Кунева Жекова – самодеец при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
38.Марийка Кирчева Георгиева – самодеец при НЧ „Мисъл – 1931“, с. Овчи кладенец;
39.Гена Бинева Иванова – самодеец при НЧ „Мисъл – 1931“, с. Овчи кладенец;
40.Радка Цвяткова Белева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Ботево;
41.Еленка Йорданова Недева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“, 
с. Ботево;
42.Дочка Димитрова Георгиева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“, 
с. Ботево;
43.Ганчо Иванов Филипов – самодеец при НЧ „Зора – 1930“, с. Челник и участник в маскарадна група „Кукери“;
44.Мирослав Росенов Димитров – самодеец при НЧ „Зора – 1930“, с. Челник и участник в маскарадна група „Кукери“.
 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община „Тунджа”
 Решение на общински съвет Тунджа
ОТНОСНО: Награждаване по повод Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.
Във връзка с постигнати високи резултати в образователно- възпитателната дейност, за значителен принос в издигане духовното равнище на общината и по повод 24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 23, т. 2, чл. 54, т. 2, и чл. 55, чл. 57, т. 1 от Наредбата за символиката на община „Тунджа“, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
I.НАГРАДА „ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРИНОС” за личен принос и родолюбиви начинания
1.Генчо Гунев Каназирев - управител на „КАН УЧТЕХСПОРТ“, с. Кукорево за изключителен принос при провеждане на празнични и културни мероприятия на кметство, читалище, училище , църква, и неговата 65 годишнина.
2.Тинка Господинова Иванова — директор на училището в село Ботево от 2005 г., за принос в реализираните граждански инициативи в с. Ботево и общината.
И. С ПОЧЕТЕН ЗНАК - ГЕРБ НА ОБЩИНА ,,ТУНДЖА” - ЗЛАТЕН, ИЗЯВЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО:
1.Димитър Александров Бъчваров- архитект
2.Народно читалище „Христо Ботев-1928“, с. Ботево
3.Народно читалище „Светлина-1928“, с. Скалица
4.Щилияна Вълчева Желева- секретар-библиотекар при НЧ „Христо Ботев-1929“, с. Окоп
5.Народно читалище „Виделина-1928“, с. Кукорево
6.Народно читалище „Петко Рачов Славейков-1928, с. Гълъбинци 
 
7.Дора Гроздева Дякова - секретар на Народно читалище „Зора - 1928“ - с. Ханово.
Ш.ПОЧЕТЕН ЗНАК - ГЕРБ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” - СРЕБЪРЕН, ИЗЯВЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО:
1.Светозар Янков Шопов- самодеец при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1926“, с. Генерал Инзово
2.Пенка Иванова Гочева — учител в група „Усмивка“ с. Окоп.
3.Павлина Йорданова Димитрова - учител в подготвителна група „Мики Маус“, с. Тенево, към ДГ „К. Тенев“, с. Тенево
4.Милена Василева Паскова - директор на ДГ „Изворче“, с. Кабиле
5.Костадин Маринов Костов - общественик от с. Скалица, дългогодишен председател на НЧ „Светлина - 1928“ с. Скалица
 
КоментариСледвайте ни във Фейсбук

Търси

Най-четени новини днес


За броени часове служители от РУ Ямбол задържаха извършител на грабеж

Мъж заплаши с нож служителка на бензиностанция в Ямбол. Откраднал пари, цигари и лотарийни билети

Криминалисти на РУ-Сливен задържаха двама телефонни измамници от ямболско

Мария Косева – Кабиле: Хубавата маска е голямо въображение, търпение и парченце любов


Най-коментирани новини

В Бургас: Пак премахнаха незаконен бивак на роми от Сливен и Ямбол

КАТ започва засилени проверки на автобусите и товарните автомобили

УЧЕНИЦИ ОТ СЛИВЕН ОБЛАГОРОДЯВАТ УЧИЛИЩЕТО СИ ПО СВОИ ИНИЦИАТИВИ

Близо 3 млн. лв. струва интелигентната система на АМ Струма, която обаче не предотврати тежка катастрофа


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ