ОТ ВЕСТНИК "ДЕЛНИК" - ЗА ИМОТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА И ТЕХНИЯТ ВЪЗХОД ПО ВРЕМЕ НА МАНДАТИТЕ


13/07/18 12:48:11коментари:24От вестник Неделник - за имотното състояние на бившите фирми на кмета и техният възход по време на мандатите

До Президента
на Република България
г-н Румен Радев
 
До Министър–председателя
на Република България
г-н Бойко Борисов
 
До Главния прокурор на
 Република България
г-н Сотир Цацаров
 
До Ръководителя на
специализираната прокуратура
 г-н Иван Гешев
 
До Комисията за противодействието на
корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото
имущество – гр. София
 г-н Пламен Димитров
 
До Министъра на финансите
г-н Владислав Горанов
 
До Изпълнителния
Директор на НАП
г-жа Галя Димитрова
 
До Народно събрание на РБ:
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ;
КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА
КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА,
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА;
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
 
До националните медии
 
До ямболските медии
 
С И Г Н А Л
 
за проверка
от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ - гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37           
 
Относно:    Финансово и имотно замогване  на бившите фирми собственост на кмета и на фирмите на бившите му работници чрез „Коледни“, „Новогодишни“ и други „подаръци“ към тях от фирмите „Подизпълнители“??? на Строително монтажни работи (СМР) на обекти по Оперативните програми на Европейския съюз и не само!
 
            Уважаеми г-н Радев,
 
            Уважаеми г-н Борисов,
 
            Уважаеми г-н Цацаров,
 
            Уважаеми г-н Гешев,
 
            Уважаеми г-н Димитров,
 
            Уважаеми г-н Горанов,
 
            Уважаема г-жо Димитрова,
 
            Уважаеми дами и господа членове на Комисии към НС на РБ,
 
            Уважаеми дами и господа от медиите,
 
В общественото пространство върви информация за фирма Подизпълнител на СМР по един от реализираните обекти по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР 2007-2014) в гр.Ямбол! При  подобна ситуация след непрофесионален поглед става пределно ясно, как въпросната фирма  Подизпълнител на СМР „от благодарност“ или за нещо друго се е ОТЧИТАЛА  – ПРИ ФИРМИТЕ БИВША СОБСТВЕНОСТ НА КМЕТА И НАСТОЯЩИТЕ ФИРМИ НА НЕГОВИТЕ БИВШИ  РАБОТНИЦИ – ДОПУСТИМО СЪЗДАДЕНИ ТОЧНО С ТАЗИ ЦЕЛ, СЛЕД КАТО ТОЙ СТАНА КМЕТ?!
 
Реализираната схема на „благодарност“ от фирмата Подизпълнител на СМР е следната :
 
В  края на финансовата 2014 г. (месец Декември) ОТ  ФИРМИТЕ -  БИВША СОБСТВЕНОСТ НА КМЕТА И НАСТОЯЩИТЕ ФИРМИ НА БИВШИТЕ МУ РАБОТНИЦИ към  фирмата Подизпълнител на СМР потичат реки от фактури за странни  услуги и какво ли още не – ВСИЧКИ САМО НА КРЪГЛИ СТОЙНОСТИ!!!
В края на финансовата 2015 г. (месец Декември) ОТНОВО ОТ БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА И ФИРМИТЕ НА БИВШИТЕ МУ РАБОТНИЦИ към  фирмата Подизпълнител на СМР потичат нови  реки от фактури пак за странни  услуги и какво ли още не  И ОТНОВО само  НА КРЪГЛИ СТОЙНОСТИ!!!  Впечатляващото  и в двата случая е, че има дни, в които фирмата Подизпълнител на СМР  е  „получавала  еднакви услуги“ ПО НЯКОЛКО ПЪТИ В ЕДИН И СЪЩИ ДЕН ЗА ЕДНО И СЪЩО НЕЩО, НО НА РАЗЛИЧНИ СТОЙНОСТИ  ВСЕ ОТ ЕДНА И СЪЩА ФИРМА (ОБИКНОВЕНО – ФИРМАТА- БИВША СОБСТВЕНОСТ НА КМЕТА)!!!  ВИДЯЛО ИМ СЕ Е МАЛКО  –  И НА СЛЕДВАЩИЯ  КАЛЕНДАРЕН ДЕН – ПАК НЯКОЛКО НОВИ  ФАКТУРИ И ПАК ЗА УСЛУГИ И АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОТНОВО КЪМ фирмата Подизпълнител на СМР!!!
Ето и ИЛЮСТРАЦИЯ НА ФАКТИТЕ за въпросната фирма Подизпълнител за посочените два месеца – Декември 2014г. и 2015 г: (снимка 1)

-за периода от 10.12.2014 – 29.12.2014 г.  фирмата Подизпълнител на СМР се е „ОТЧЕЛА“ СУМАРНО ТОЧНО С 50 000.00 ЛВ БЕЗ ДДС КЪМ БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА И ФИРМИТЕ НА БИВШИТЕ МУ РАБОТНИЦИ!!! НИТО СТОТИНКА ПОВЕЧЕ НИТО ПО МАЛКО!!!
 
за периода от 08.12.2015 – 30.12.2015 г.  фирмата Подизпълнител на СМР се е „ОТЧЕЛА“ СУМАРНО ТОЧНО СЪС 121 000.00 ЛВ БЕЗ ДДС КЪМ БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА И ФИРМИТЕ НА БИВШИТЕ МУ РАБОТНИЦИ!!! НИТО СТОТИНКА ПОВЕЧЕ НИТО ПО-МАЛКО!!! Тук обаче има и една подробност – на дата 29.12.2015 г.  фирмата Подизпълнител на СМР се е „ОТЧЕЛА“ ПО  ПЕТ БРОЯ ФАКТУРИ ВСЕ ОТ ЕДНА И СЪЩА ДАТА ЗА 70 400 ЛВ БЕЗ ДДС САМО КЪМ БИВШАТА ФИРМА НА КМЕТА И ПОНЕЖЕ ИМ СЕ Е ВИДЯЛО МАЛКО НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН 30.12.2015 г. СЕ Е ДООТЧЕЛА С ОЩЕ ТРИ БРОЯ ФАКТУРИ ТОЗИ ПЪТ ЗА 21 100 ЛВ БЕЗ ДДС И ПАК САМО КЪМ БИВШАТА ФИРМА НА КМЕТА!!! ИЛИ ОБЩО ЗА ДВАТА ДНИ – 29 и 30 ДЕКЕМВРИ 2015 г.  фирмата Подизпълнител на СМР се е „ОТЧЕЛА“ СУМАРНО ТОЧНО С 91 500.00 ЛВ БЕЗ ДДС САМО КЪМ БИВШАТА ФИРМА НА КМЕТА!!!
 
(снимка 2)
 
ПРИКЛЮЧВАЙКИ  ДВЕТЕ ОТЧЕТНИ ГОДИНИ – 2014г. и 2015 г.  фирмата Подизпълнител на СМР се  „ОТЧЕЛА“ със СТРАННИ РАЗХОДИ ТОЧНО СЪС 171 000 ЛВ БЕЗ ДДС КЪМ БИВШИТЕ ФИРМИ собственост НА КМЕТА И НА НАСТОЯЩИТЕ ФИРМИ НА НЕГОВИТЕ БИВШИ РАБОТНИЦИ!!!
 
            ПОСЛЕДНИТЕ ФИРМИ СА „ОТЧЕЛИ СТРАННИ ПРИХОДИ“?!
 
Естествен е въпросът  –  КАКВО СА ПРАВИЛИ ДРУГИТЕ ФИРМИ Изпълнители и Подизпълнители на СМР по Обществени поръчки и договори с общината и как са се „представили“ ТЕ по Коледа и Нова година КЪМ БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА И ФИРМИТЕ НА НЕГОВИТЕ БИВШИ РАБОТНИЦИ??? КАКЪВ Е СУМИРАНИЯТ „ПОДАРЪК НА ДЯДО КОЛЕДА ВСЯКА НОВА ГОДИНА“ ОТ 2008 г. НАСАМ ЗА ТЕЗИ ФИРМИ??? ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ТОВА, ЧЕ в регистрираните финансови ОТЧЕТИ публикувани в Търговския регистър, декларираният ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА е относим  САМО за  ЕДИН нает ИЛИ ДВАМА наети  РАБОТНИЦИ!!!, т. е. САМО УПРАВИТЕЛИТЕ ИМ?! НО ТЕЗИ УПРАВИТЕЛИ СА СЪЩО И УПРАВИТЕЛИ НЕ В ЕДНА И ДВЕ ФИРМИ, НО ОТДЕЛНО ОТ ТОВА РАБОТЯТ И В ДРУГАТА ФИРМА – БИВШАТА ФИРМА-СОБСТВЕНОСТ НА КМЕТА?!  При тази “ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА“ и СЪДЕЙКИ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО КОЛЕДА – Изключителна ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРУДА?!
 
Наред с всичко казано до тук  фирмата Подизпълнител на СМР е реализирала много сериозно строителство чрез една фирма – за около 630 000 лв?! (И други фирми са строили на фирмата Подизпълнител през този период!) Доста смущаващо сериозна инвестиция за малка фирма Подизпълнител на СМР??? И това е СМР за собствени нужди? (ОСВЕН АКО ТОВА НЕ Е ЦЕЛЕНАСОЧЕНО И НЕ СЕ ОТКЛОНЯВА ДДС?!)
снимка 3)
 
Същата  фирма Подизпълнител на СМР е сключила  и договор за СМР с община Ямбол, но този договор и до днес не се открива никъде на интернет страницата на община Ямбол, въпреки задължението на последната  по Закона за обществените поръчки (ЗОП) всички сключени договори да са налични на интернет страницата ѝ (такъв случай в момента са липсата на договора за СМР на Градинския мост и на поръчката за „Почистване на бетонираното корито на реката“ и не само)?!

Общо изплатените суми възлизат на около 56 000 лв. без ДДС или около 67 000 лв. с ДДС, толкова колкото са гласувани в Общински съвет Ямбол за един паметник – произведение на  виден ямболски културен деец!!! Въпросът тук е – кой и как под сурдинка „разпарчетоса“ поръчката, за да се даде на точно определената фирма в нарушение на ЗОП и то в края на годината и кой  помогна за това? Повдигаме въпроса и за това, че до скоро същия паметник стоеше незавършен и без облицовка от камък в действителност, но за разлика от това е отчетен счетоводно като завършен още в края на 2015?! Съдейки по фактурите – стойността на СМР за един фундамент от няколко кубични метра армиран бетон  (видимо около 3-4 м3) НЕ МОЖЕ И НЯМА КАК да е  46 000 лв без ДДС?!
 
снимка 4) КОЛКО Е „БИВША“ БИВШАТА ФИРМА – собственост  НА КМЕТА?
 
Справка в Търговския регистър показва следната  документална ситуация – от момента на встъпването на кмета  в длъжност, бившата му фирма вече не е негова, но години и години след това тя остава с  регистриран адрес – адреса на семейното му жилище, където си е била и първоначалната регистрация  преди това!!! В това семейно жилище няма достъп нито един от новите собственици на бившата фирма- собственост на кмета!!! А фирмата „работи“, не спира – дори много по-добре от преди кмета да я продаде, както сочат данните в Търговския регистър.
 
На името на тази бивша фирма-собственост  на кмета – преди да стане кмет, бе закупен на лизинг автомобил Опел Зафира с ДК № СН 1054 …, който в последствие, след изтичане на лизинговия срок, вече е с нов ДК № У 3054 … Нищо лошо, само че този автомобил се управляваше ден и нощ през всичките тези години само и единствено от кмета и само и единствено за неговите лични и на семейството му нужди!!! Без почивен ден- нито събота, нито неделя!!! Няма зиме, няма лете!!! И това до преди година две, когато кмета си купи собствен автомобил и  колата Опел Зафира най насетне отиде там, където СА ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИТЕ и където по закон  е мястото ѝ – във фирмата!
 
ПОЧТИ 10 ГОДИНИ КМЕТЪТ НЕ СЕ СПИРА ДА ТВЪРДИ, ЧЕ НЯМА НИЩО ОБЩО С БИВШИТЕ СИ СОБСТВЕНИ ФИРМИ?!
 
А ДАЛИ Е ТАКА, НАДЯВАМЕ СЕ ВИЕ ДА НИ ОТГОВОРИТЕ СЛЕД ПРОВЕРКАТА, КОЯТО РАЗЧИТАМЕ, ЧЕ ЩЕ НАПРАВИТЕ И ТО В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ!
 
Много интересно се оказва „Финансовото израстване и замогване“ на същите тези фирми и влизането им в „Голямата игра“?!
 
На всички граждани на общината прави впечатление израстването на бившите фирми на кмета и на фирмите на неговите бивши работници.  Веднага след като той стана кмет през ноември 2007г. въпросните фирми рязко вдигнаха оборотите си – справка Търговския регистър. Веднага след като той стана кмет няколко от работниците му (служителите на тези фирми – настоящи и бивши такива)  регистрираха  фирми и са налице документално междуфирмени услуги – пак свят да ти се завие! ДДС ли се крие от данъчните органи и държавата? Много лесно може да се провери кои са те и какви са ги вършили. Един от работниците му – стъпка по стъпка – стана едноличен собственик на бившата му фирма, като преди това такъв беше брата на кмета. След всеки по-крупен договор (разбирайте над 100 000 лв) сключен между общината, представлявана от кмета, и фирма изпълнител тръгваха различни фактури за услуги между фирмата Изпълнител по договора с общината и ред междинни фирми с дейности и квалификация на работниците си далеч от предмета на услугите (например не е нормално фармацефт да извършва услуги с транспортна и подемна механизация – нали?), за да се избегне прякото фактуриране – докато накрая се стигне до въпросните  фирми – бивша собственост на кмета и настоящите фирми на бившите му служители.
 
Луда въртележка докато се стигне до „КРАЙНИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ” на парите!!!
 
И ТАКА КОРУПЦИЯ НЯМА???
 
САМО ЧЕ ЕДНИ ПАРИ, СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ,  СЕ ВРЪЩАТ ВЪВ ФИРМИТЕ –  „БИВША СОБСТВЕНОСТ” НА КМЕТА??? И ВСЕ ТАМ! НИТО ВЕДНЪЖ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ!
 
МОЛИМ И НАСТОЯВАМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ОТ ВАША СТРАНА ТОВА ДА БЪДЕ ПРОВЕРЕНО!
 
Договор за Общ устройствен план на община Ямбол;
 
Договор за проектиране на депото;
 
Договор за обследване конструкцията на зала Диана;
 
Договори за СМР на Водния цикъл – ВиК в кв. Каргон и за СМР на Пречиствателната станция за отпадни води и за Надзор в строителството на Водния цикъл и ПСОВ, за консултантски услуги по същия – тук почти всички материали и инертни материали  за СМР „минават” през една и съща фирма към основните строители по договор и към Подизпълнителите??? А кариери за инертни материали до Ямбол – бол?! Явно им трябва „ПОСРЕДНИК“?! Договорите са за 93 милиона лева!!!;
 
Договор за СМР на депото за отпадъци и за Надзор в строителството на същия, за консултантски услуги по същия – за 32 милиона лева!;
 
Договор за СМР на Центъра на Ямбол и Надзор в строителството на същия – Договорът е за 6 милиона лева!!!;
 
Договор за СМР на Безистена и Националния резерват Кабиле и за Надзор в строителството на същите – Договорът е за 5 милиона лева!!!;
 
Договор за проектиране и поддръжка на уличната мрежа на Ямбол – договорът е за 10 милиона лева!;
 
Договор за програмни продукти за Административно обслужване на общината (може да са няколко) включително по ОПАК – Оперативна програма административен капацитет;
 
Договор за Оператор – подръжка на депото от 2008 г. до сега, като стойността на  Договорът е за няколко милиона лева  за всяка година!!!;
 
Договор за почистване на улиците и озеленяване на обществените територии през годините – тук всяка година се харчат по няколко милиона лева!;
 
 
Договор за Доставка на хранителни продукти за Детска млечна кухня и Детските градини, ясли и други обществени структури;
 
Договор за доставка на всякакви материали, включително строителни за общинското предприятие „Комунални дейности”и др. второстепенни разпоредители;
 
Договор за изграждане(внедряване) на ГИС – Географска информационна система на община Ямбол;
 
Договор за СМР на защитени жилища и ЦНСТ (Центрове за настаняване от семеен тип), Договорът е за около 2 милиона лева!!!;
 
Договор за охрана на общинските обекти;
 
 
 
Договор за доставка на компютри, компютърна техника и др.периферни устройства;
 
Договор за доставка на счетоводен софтуер за общината – Тук общината работи с програмен продукт, на който официален  дистрибутор е фирмата – бивша собственост на кмета;
 
 
 
Договор за СМР на социалния дом (бивше училище „Страшимир Кринчев”), Договорът е за 5 милиона лева!!!;
 
Договор за СМР Градски парк и парк Боровец, Договорът е за 3 милиона лева!!!;
 
Договор за концесията на автобусните спирки – там дори точно преди да се сключи договорът за концесия със спечелилия, бившия работник НА КМЕТАи настоящ собственик на бившата му фирма, стана съдружник във фирмата-концесионер с 10% дялово участие в размер НА 75 000,00 лв ОТ ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА фирма, която до  този момент беше само регистрирана НА ХАРТИЯ КАТО СУБЕКТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР  и нЯМА ОТЧЕТЕН НИТО дори 1 лев оборот и с уставен капитал от 2 000 лв, т. е. 10%=200 лв ?!оТКЪДЕ ЛИ СА ПАРИТЕ, КАК СА ДОБИТИ И ЧИИ ЛИ  СА???  ЗА НАС НЕ Е ЯСНО, НО СЕ НАДЯВАМЕ ПРОВЕРЯВАЩИТЕ ДА УСТАНОВЯТ! ВЕДНАГА след това КАПИТАЛОВО СЪУЧАСТИЕ НА БИВШИЯ СИ РАБОТНИК, кметът  подписва договора за концесия – защо ли чак тогава и доста време след решението на общинския съвет за потвърждаване на избора на концесионер?!В последствие въпросната фирма добива още 20% от фирмата концесионер – странно този път само за 400 лв – колкото е номинала им?! А сега де?!
 
ДОГОВОРИ ПО Национална програма за ЕнергиЙна Ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
ДОГОВОРИ за ЕнергиЙна Ефективност И МОДЕРНИЗИРАНЕ на СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ, …
 
… и ред други подобни от 2007 г  до сега (2018 г.) голяма част, от които финансирани с Европейски финансови средства!
 
Договори за земеделски услуги с липсваща зем.-техника и работници–механизатори на фирмите на бившите му служителите (настоящи и бивши такива) и фиктивно наемане на техника за това (всеки един трактор или комбайн или каквато и да е друга техника има максимална производителност!!! Не може да обработи цялата планета – например един трактор ЮМЗ обработва около 1500 дка, но за цяла година с всичките обработки на есенни и пролетни култури задължително – не може само есенни или само пролетни!) от други стопани, които имат и собствена земеделска земя за обработване! Тук са фирми клиенти, на услуга счетоводно обслужване, на бившите фирми на кмета!!!
 
Една от бившите му фирми закупи „апартамент” с гараж в София в кв.Витоша. Този апартамент уж е апартамент, а май е деклариран като офис? Ако е офис за фирмата как е деклариран? Има ли работници по действащи договори в този офис в гр. София? Има ли договор и замервания от фирма по Трудовата медицина? Извършени ли са всички необходими действия по регистрацията му и ползването му като фирмен офис или НЕ? Има ли отчетени приходи от дейността на офиса или са само се отчитат консумативни разходи – за парно, ток, вода! „Теглен ли е ДДС за „офиса”” и това правомерно ли е или е ДДС измама, като са въведени в заблуда и служители на НАП?
 
МНОГО БЪРЗО „ИМОТНОТО СЪСТОЯНИЕ” НА БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА НАРАСТНА СЛЕД КАТО  СТАНА КМЕТ И ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЛАСТТА?! ЕДИН ОФИС В ЯМБОЛ, ВТОРИ ОФИС В ЯМБОЛ, СГРАДА НА БИВШАТА ПОЩА В ЯМБОЛ – НА ЧЕТИРИ НИВА(ЕТАЖА) СПОРЕД НОТАРИАЛНИЯ АКТ ЗАЕДНО СЪС ЗЕМЯТА ПОД НЕЯ, … , ВЪПРОСНИЯ „ОФИС” В СОФИЯ, ГОВОРИ СЕ ЗА ИМОТИ В БРЮКСЕЛ, В ГЪРЦИЯ, В ИСПАНИЯ, ИМОТ В СТРОЕЖ кв.“БОЯНА“ В СОФИЯ, …, АКЦИИ В АД-та, …, ПАРИ ОТ „ДЕЙНОСТИ” ПО ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” В ОБЩИНА СТРАЛДЖА И НЕ САМО, И КАКВО ЛИ ОЩЕ НЕ?
 
Ето и малко по подробна справка за „напазаруваните имоти“ от фирмите и/или от собствениците им по дати на придобиването им:
 
1.1. На 23.12.2009г. – сграда 134 м2 + втора сграда 196 м2 + трета сграда 159 м2 + четвърта сграда 697 м2 в гр.Ямбол; Общо = 1 186 м2 = 1,2 дка РЗП ???
 
1.2.На 28.02.2012 – самостоятелен обект в сграда – 150 м2 в гр.Ямбол;
 
1.3.На 08.01.2013 -  самостоятелен обект в сграда – 120 м2 в гр.Ямбол;
 
1.4.На 03.09.2013 – УПИ (урегулиран поземлен имот) – 244 м2 в гр.Ямбол;
 
1.5.На 12.09.2014 – ПИ = 1 756 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен;
 
1.6.На 10.03.2015 – ПИ = 671 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен;
 
1.7.На 13.05.2015 – ПИ = 671 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен;
 
1.8.На 27.10.2015 – ПИ = 1 642 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен; Общо около 5 дка!
 
1.9.На 12.05.2016 – ПИ (поземлен имот) -  5,006 дка с.Кабиле обл.Ямбол;
 
1.10.       На 12.05.2016 – ПИ (поземлен имот) -  4,456 дка с.Кабиле обл.Ямбол;
 
1.11.       На 17.08.2016 – УПИ 2 000 м2 + второ УПИ 1 296 м2 + трето УПИ 2 000 м2 всичките в с.Кабиле с отреждане за жилищно строителство; Общо = 5 396 м2 все за жилищно строителство;
 
1.12.       На 28.02.2017 – УПИ 219 м2 в гр.Ямбол;
 
1.13.       На 17.05.2015 – ПИ = 2 499 м2 в с.Жеравна, общ.Котел, обл.Сливен;
 
1.14.       На 07.09.2017 – ПИ 642 м2 в с.Баня Новозагорско, обл.Сливен
 
1.15.       На 02.10.2014 – сграда 68 м2 + втора сграда 26 м2 + трета сграда 18 м2 + четвърта сграда 16 м2 в Ямбол;
 
1.16.       На 02.04.2012 – апартамент 93 м2 + мазе 15 м2 в ЦГЧ (Централна градска част) на гр.Ямбол;
 
1.17.       На 31.07.2012 – апартамент = 106 м2 + мазе + гараж = 21 м2 в кв.Витоша в гр.СОФИЯ;
 
1.18.       На 14.06.2016 – два гаража = 41 м2 в кв.Витоша в гр.СОФИЯ;
 
1.19.       На 30.01.2017 – апартамент = 114 м2 + гараж = 23 м2 + идеални части = 39 м2 в ЦГЧ (Централна градска част) на гр.Ямбол;
 
ВЪВ ВСЕКИ ОТ НАС ВЪЗНИКВАТ СЪМНЕНИЯ ДАЛИ НЕ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ ЧРЕЗ ОТКЛОНЯВАНЕ НА ДЪЛЖИМО ДДС И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ПРИХОДИ ПО НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ (НЕИЗВЪРШЕНИ) УСЛУГИ И СИМУЛАТИВНИ СДЕЛКИ.
 
ТОВА ЯВНО Е СТАНАЛО НАЧИН НА ПОВЕДЕНИЕ НА БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА (КОИТО ДЕФАКТО СА СЕМЕЙНИ!)И ФИРМИТЕ НА БИВШИТЕ МУ РАБОТНИЦИ, КАКТО И НА ПРИЯТЕЛСКИ ТАКИВА – НА СТАРИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ)!!!.
 
Жалкото е, че и досега след като бе осъден четири пъти ефективно КМЕТЪТ продължава да е кмет и да УПРАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ, А ВКС НА ДВА ПЪТИ ВРЪЩА ДЕЛОТО НА АПЕЛАТИВЕН СЪД БУРГАС, КОЕТО Е ПРЕЦЕДЕНТ, И „НЕ СМЕЕ” ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО КАТО ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ – А НАРУШЕНИЕТО, В КОЕТО Е ОБВИНЕН КМЕТЪТ Е просто и ЯСНО като боб чорба И НЕ ПОДЛЕЖИ НА КАКЪВТО И ДА Е КОМЕНТАР – ПОДПИСАЛ Е ДОГОВОР ЗА СМР БЕЗ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПОЧТИ 4,5 МИЛИОНА ЛЕВА И Е НАНЕСЪЛ ЩЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ С ТЕЗИ СИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОЧТИ 2,1 МИЛИОНА ЛЕВА! И до момента двойната съдебната експертиза, която е приета от съда, не е оспорена от кмета?!
 
 
 
ЖЕЛАТЕЛНО Е СЪС СИГНАЛА НИ ДА СЕ ЗАЕМЕ ПРОКУРАТУРА ИЗВЪН ОБЩИНАТА И ОБЛАСТТА НИ, ЗАЩОТО ДОСЕГА ВСИЧКО ИЛИ СЕ НЕГЛИЖИРА, ИЛИ СЕ ПОТУЛВА, ИЛИ СМЕ „БЛИЗКИ ПРИЯТЕЛИ С КМЕТА, ИЛИ СМЕ ЗАВИСИМИ ОТ КМЕТА, ИЛИ …?! И нека прокуратурата  да не счита повдигнатите въпроси за риторични, а да стигне до отговорите им, защото тя има властта да ги намери за разлика от нас!!! А резултатите от работата ѝ ще са в полза на цялото общество!!!
 
            Уважаеми г-н Горанов,
 
            Уважаема г-жо Димитрова,
 
            Уважаеми г-н Цацаров,
 
            Уважаеми г-н Гешев,
 
            Уважаеми г-н Димитров,
 
            Според нас е необходимо и в реда на нещата, за да се успокои обществеността в гр.Ямбол, да се направи пълна ревизия на дейността на фирмите и всички свързани с тях субекти, предмет на сигнала ни, и ако се установи, че  са налице нарушения или измами – да бъдат  санкционирани  според законите, включително и с предприемане на наказателно преследване, ако са извършени такива нарушения!
 
 
 
             Разчитаме на обективна и своевременна намеса  от Ваша страна за проверка  на изложените факти, като това е наложително да стане в най-кратки срокове, поради заплахата от евентуално укриване и преправяне на документи!
 
            Уважаеми г-н Борисов,
 
         Не веднъж сте афиширали готовността си за справяне с кражбите и корупцията в България!
 
         Предлагаме Ви факти – умоляваме Ви, докажете, че си струва да Ви вярваме и да спрем безобразията в града ни!!!!              
 
         Александър Петров
 
Борислав Пехливанов  
 
                                            Иван Кърцъков
 
                                            Каньо Канев
 
                                            Красимир Стойчев
 
                                            Рафаел Калдерон
Коментари


Възмутен | 14/11/18 03:39:34


Такъв нагъл и безочлив кмет едва ли има . Съсипа Ямбол, похарчи сума ти пари за да ремонтират ул.Раковска ,а града загива. Имаше ли смисъл от такъв скъп и луксозен ремонт. Младите хора пак си бягат от Ямбол, града се обезлюдява . Вместо да се създават условия за инвестиции в града, вдигат се местните данъци, такси , вместо да се помисли за повече места за паркиране, включително многоетажен гараж в центъра /а такива с похарчените и пропилени пари за луксозния ремонт на Раковска/ се правят сини зони и т.н. Закупената от кметската фирма /в момента друг е титуляра тъй като няма право на негово име/ сградата на пощата трябваше след събарянето и да не се застроява мястото ,а да се разшири изключително тесния подход. към паркинга . Но в момента нашия човек с подставени лица строи и дори разширява парцела. Абсолютна безотговорност и наглост. Града се циганизира . Очаквайте след няколко години по луксозната Раковска цигански сватби ,каруци , къпещи се циганчета в луксозния гьол съсипал и унищожил
големия площад пред общината. Нема такава държава ,нема такъв град , нема такъв кмет... Следващия кмет /дай боже да е кадърен , да е отговорен и да обича града/ ще му е много трудно докато оправи бакиите на този случайно попаднал на този отговорен пост разсипник. Хората се заблуждаваха досега и гласуваха за него като си мислеха ,че това строителство е едва ли негова заслуга. Не , просто неговото кметуване съвпадна с влизането ни в Европейския съюз и съответно почнаха да ни отпускат субсидии. Представям си само ако на негово място беше избран един кадърен и отговорен човек , какъв би бил тогава Ямбол, наверно би бил по променен дори от Бургас , тъй като е по малък. Огромна е разликата между кметовете на Бургас и на Ямбол.


anonimen | 13/07/18 17:06:31


Кмета съсипа гражданите на гр.Ямбол,това е пълно безобразие,града ни се превърна в тракийски разкопки,без антики,той не се интересува от нас гражданите,освен финансово,че ни ограбва!


Страхил | 12/07/18 12:47:21


Тошко и Груйо, по начина на писане е видно, че сте от 80-те %.
И сте избиратели на кмета.
Сега що рИветИ?


Тошко | 12/07/18 11:21:46


чакайте цацата и тиквата да ни оправят, те ни оправят де ... Знаете го кой е кмета, знаете къде да го намерите, ко чакате ? До 9то коляно и така ше се оправят нещата


Груйо | 11/07/18 19:30:41


Готян вестник!!!
Готяни жалбоподатели.


Страхил | 11/07/18 16:32:47


От утре трябваше да минаваме по ремонтирания градински мост.
Поне така пише на информационната табела.
Но явно производителят на "плочки със задоволително качество" не може да насмогне с поръчките.hp | 11/07/18 14:06:11


Очевидно много държите да се лекувате извън града, в полето. Новата болница е на изключително неудобно за гражданите място.


Гражданин | 11/07/18 13:10:49


Болницата беше в обещанията, но отново нещо я позабравиха като минаха изборите ....


Иван | 11/07/18 13:07:37


Как да не е крал бе хора, той е с мазоли от броене на пари. Добре, че поне разни хора защитиха честта си и го осъдиха.


Гражданин | 10/07/18 18:38:44


Редно е да се даде пресконференция, за да чуем всички вярна ли е информацията или не е! Дължи го на гражданите. Липсата на информация до момента по изложеното само потвърждава изнесените факти!!!


До Страхил | 10/07/18 15:52:38


Каква "благодарност от неговите хора", и на тях им е дошло до гуша от кражбите му.


Снежана | 10/07/18 15:10:15


Така се строят хотели в Хърватско, с нашите пари


Стоянов | 10/07/18 12:59:41


Трябва ни нов Пиночет. Всичките крадци на стадиона и упражнение по стрелба срещу тях.


Здравко | 10/07/18 07:24:07


Благодарение на такива кметове,министри,депутати и техните активни деиствия за облагодетелствуване,в последните 30 год,България от 9 млн население се стопи на 6.5 млн.Младите хора емигрират,по Черноморието от свръхзастрояване няма въздух за дишане,а в планините и дървета няма да останат.Относно лакомията на Кмета-тя се вижда и от случайните посетители на града:изсечени дървета,строителни площадки някои които замръзени от 4 год/защото средствата са преориентирани към гореизложените справки/воден цикъл.Факти и факти,но какво от това?Филма се повтаря 30 год,само се сменят някои от артистите!!


Кроки | 10/07/18 06:47:21


Победителите не ги съдят !Завършването на обектите които споменавате,ще бъдат завършени в годината на следващите парламентарни избори .


Иван В | 10/07/18 00:55:36


На кмета и затвор му е малко.В малък град като Ямбол много бързо се разчува за далаверите му и как изнудва всички фирми да му се отчитат.Айде свалете си розовите очила и погледнете нещата реално.Задайте си добре въпросите - защо се бави пускането на моста, защо ул. Индже Войвода стои недовършена, защо се забавиха нещата със санирането на блоковете, защо ямболския данъкоплатец плати стотици хиляди левове за концерт? Защо има проблеми с депото и общината (разбирайте пак ние) плащаме кметските грешки? Защо само за няколко години уж обновения ни център за няколко години се съсипа? На празника на ямбол аз и групата ми по народни танци не смеехме да скочим по-силно, заради усещането че ще потънем и ще му строшим калпавите плочки,което ние най-малкия проблем.Пълен провал сме,но сами сме си виновни че стоим и коментираме,а трябва да го разкараме и то възможно най-бързо


Николов | 09/07/18 23:16:50


Какво да ти доказват бе Георгиев. Нали доказаха, че водопровода на Гр. Игнатиев струва не повече от 2 млн. лева, а Славов плати над 4,5 млн лв.
Много малко му е имането на кмета по описа от сигнала. Или не знаят всичко или яко са го одрусали върховните съдии.


Тинка | 09/07/18 21:55:03


Ще му мислим как да върне ако е крал като за световно. Съд има ли?


Георгиев | 09/07/18 21:45:59


Имам дребни забележки към работата на кмета,но пък чак да е крал толкова....трябва да се докаже,ако се докаже тогава ще му мислим.


Костов | 09/07/18 16:36:32


Интересно как докато НЕ си кмет имаш фирми които едвам кретат, след което като СИ КМЕТ същите тези фирми стават на твои служители и печелят ЯКО. Или в прокуратурата са пердета, или на тях така им е изгодно.


Лили | 09/07/18 16:32:13


Между впрочем, съмнявам се, че хората около кмета са в състояние да осмислят написаното, какво остава да отговорят.Лили | 09/07/18 16:29:59


Когато такова нещо се върти вече седмици в местните медии, е редно кметът, екипът му и общинските съветници да излязат със становище. Така се прави в демократичните, правови държави, към които и ние искаме да принадлежим. А към Страхил!!! Кметът не е избран да "помага" :) на много или малко хора! Той е избран да работи за всички граждани на Ямбол!!!


да | 09/07/18 14:47:54


Първо прибира парите и после помага, но не всеки път може да помогне.


Страхил | 09/07/18 13:55:55


Няма благодарност на този свят и това е.
Вече три часа стои тази новина в медията и нито един от хората на които г-н Славов е помогнал не се е изправил в негова защита.
А наистина много хора са му задължени.Следвайте ни във Фейсбук

Търси

Най-четени новини днес


Продават военните имоти в Болярово, Ружица и на Червен баир в Ямбол

ИНДУСТРИАЛНИ СВИНЕВЪДИ: ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ ПРИ ЧУМАТА ПО СВИНЕТЕ СА СТОПАНСТВАТА ТИП <<ЗАДЕН ДВОР>>

Обявиха за общодържавно издирване 9 мигранти, участвали в погрома на центъра в Харманли

ОБИРДЖИИТЕ НА ХРАМ СВ. ГЕОРГИ В ЯМБОЛ НЕДОВОЛСТВАТ ОТ ПРИСЪДИТЕ СИ


Най-коментирани новини

Започва реконструкция на манастира край ямболското село Кабиле

ИНДУСТРИАЛНИ СВИНЕВЪДИ: ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ ПРИ ЧУМАТА ПО СВИНЕТЕ СА СТОПАНСТВАТА ТИП <<ЗАДЕН ДВОР>>

18 юли 1331 г.: Ямбол най-после става трайно българско владение

26 литра на квадратен метър дъжд се изля над Сливен


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ