АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ПРЕКРАТИ ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЖАЛБАТА НА АНИ И ТОДОР СРЕЩУ РЕШЕНИЕ НА БАБХ. ФЕРМЕРИТЕ ОБЖАЛВАТ


13/09/18 14:20:11коментари:0АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ПРЕКРАТИ ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЖАЛБАТА НА АНИ И ТОДОР СРЕЩУ РЕШЕНИЕ НА БАБХ

Ямболският административен съд прекрати производството по жалба срещу заповед на БАБХ, подадена от Ани и Тодор от Болярово, пълномощници на собственика на стопанството. Те искаха съдът да обяви за нищожна заповедта на БАБХ за евтаназиране на стадото им. В решението си съдът се позовава на законови постановки.
Незабавно след излизането на решението Ани Петкова и адвокатът й са обжалвали въпросното определение пред Върховния административен съд, научи 999. По думите на адвоката определението не е влязло в сила, тъй като е обжалвано незабавно, а 
производството по делото не е приключило до произнасянето на Върховен административен съд. 
Ето и пълният текст на определението на Административен съд – Ямбол.
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 354/11.9.2018 г.
 
ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, първи състав, в закрито заседание на единадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. СТАМАТОВА
 
при секретаря Ст. Панайотова, разгледа докладваното от председателя адм. д. № 212 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е образувано по жалба на Х.Д.Х. *** против Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г., издадена от Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Първоначално, с жалбата е поискано обявяване на нищожността на оспорения административен акт поради липсата на компетентност. Впоследствие, с молба вх. № 1816/07.09.2018 г. се излагат и доводи за незаконосъобразност на същия, като се иска отмяната му.
 
След като се запозна с административната преписка съдът констатира, че предмет на обжалване е административен акт, издаден на основание чл. 47, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗМВД), а съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 7 от ЗВМД заповедите по ал. 2 на чл. 47 от същия закон, не подлежат на обжалване. При наличието на правна норма, която изключва оспорването, вкл. съдебния контрол върху заповеди, с които Изпълнителния директор на БАБХ предприема сочените в закона мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести, липсва една от абсолютните процесуални предпоставки за допустимост на жалбата, а именно подлежащ на оспорване административен акт. В този смисъл е и практиката на Върховния административен съд на РБ, обективирана в определенията по адм. д. № 10871/17 г. и адм. д. № 1086/18 г.
 
Водим от горното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Д.Х. *** против Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г., издадена от Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 212 по описа на Административен съд – Ямбол за 2018 г.
 
Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/не се чете
 
http://babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/outbreaks_2018/1349%2018.07.2018.pdf

Коментари


Николай Дренчев | 14/09/18 04:06:49


"Нашият съд ще решава делата така, както ние искаме" - това не е цитат от Оруел, а на министър в третото правителството на Тиквоний Банкянски.Следвайте ни във Фейсбук

Търси

Най-четени новини днес


Продават военните имоти в Болярово, Ружица и на Червен баир в Ямбол

ИНДУСТРИАЛНИ СВИНЕВЪДИ: ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ ПРИ ЧУМАТА ПО СВИНЕТЕ СА СТОПАНСТВАТА ТИП <<ЗАДЕН ДВОР>>

Обявиха за общодържавно издирване 9 мигранти, участвали в погрома на центъра в Харманли

ОБИРДЖИИТЕ НА ХРАМ СВ. ГЕОРГИ В ЯМБОЛ НЕДОВОЛСТВАТ ОТ ПРИСЪДИТЕ СИ


Най-коментирани новини

Започва реконструкция на манастира край ямболското село Кабиле

18 юли 1331 г.: Ямбол най-после става трайно българско владение

ИНДУСТРИАЛНИ СВИНЕВЪДИ: ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ ПРИ ЧУМАТА ПО СВИНЕТЕ СА СТОПАНСТВАТА ТИП <<ЗАДЕН ДВОР>>

АДФИ: Няма сериозни нарушения в болницата в Ямбол и Центъра за венерически заболявания в Сливен


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ