radio 999

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В "ПОДПИСКА ПРОТИВ ОТКАЗА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЯМБОЛ


05/06/11 11:13:49коментари:82Imageактуализирана

да приеме решение за използване на инструмента на държавна политика за регионално развитие – ФЛАГ при изпълнението на проекта за Градски парк и парк Боровец гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол”.


Аз и моите колеги в Общински съвет – Ямбол сме убедени, че ефективното местно самоуправление трябва да се основава на принципите за публичност, прозрачност, откритост и демократичност, гарантиращи правото на всеки гражданин да изрази свободно своята позиция по важни за общината въпроси. В тази връзка сме длъжни да Ви информираме, че НЯМА отказ на Общински съвет – Ямбол да приеме решение за кредит от програма ФЛАГ за реализацията на „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол”. Напротив! Общински съвет – Ямбол подкрепя от самото начало гражданската инициатива за възстановяване на емблематичните за града Градски парк и парк Боровец.
Договорът с ОП „Регионално развитие” бе подписан въз основа на решение на Общински съвет – Ямбол от 28-мо заседание от 4.12.2009 г. Община Ямбол да кандидатства за финансиране за възстановяване на парковете. Със същото решение ОбС – Ямбол пое ангажимент 5 % от стойността на проекта /206 400 лв./ да бъдат осигурени от собствените средства на общината /местни данъци и такси, приходи от общинско имущество/.

По този проект общината отделно плаща на частни фирми за изработката на документацията по ЗОП и за подготовка на всичко, което трябва да прави експерт “ВО”.


На 10 ноември 2010 г. с докладна записка кметът на община Ямбол поиска от Общински съвет – Ямбол да разреши поемането на общински дълг в размер до 2 млн.лв. от фонд ФЛАГ с мотив да се осигури „временен недостиг на средства” по проекта. На 21. 03. 2011 г. в 17 часа кметът на общината внесе в ОбС – Ямбол допълнение към искането по кредита за проекта, като коригира сумата от 2 млн.лв. на 1,5 млн.лв.
През това време общинските съветници няколкократно отправяха искания, включително и с решения на заседания, да им бъдат предоставени всички документи по проекта с цел вземането на целесъобразно решение за поемане на поредния кредит от общината.
Договорът с ОП „Регионално развитие”, самата проектна документация, както и справка за задълженията на общината по други кредити, бяха представени на Общински съвет – Ямбол едва на 19 април 2011 г., след изрично мое писмено искане, в качеството ми на председател на ОбС, до кмета на общината. От тези документи става ясно, че община Ямбол има право да получи авансово плащане в размер на 20 % /782 998,87 лв./, след като представи копие на подписан договор с изпълнител на строително-ремонтните работи.
До момента в ОбС – Ямбол няма информация и не е представена заповед или договор с избран изпълнител на строително-монтажните работи в парковете, въпреки, че процедурата за избор стартира на 18 януари 2011 г., а офертите на участниците бяха отворени на 01.03.2011 г. От сайта на Комисията за защита на конкуренцията научихме, че един от участниците оспорва резултатите от конкурса. Производството е образувано срещу община Ямбол на 13 май 2011 г., което на практика блокира сключване на договор с изпълнителя.


Според проектната документация, за ремонта на парковете са предвидени около 3 млн.лв. По неофициална информация, договорената стойност на конкурса е около 2,5 млн.лв. В проектодоговора с фирмата-изпълнител се предвижда „авансово плащане в размер на 10 % от стойността на договора, или 3 пъти по-малко, отколкото общината ще получи като аванс от финансиращия орган. За какво и как ще се използват останалите средства – не е ясно.
Тоест, общината би могла да започне строителните работи и без да тегли кредит по ФЛАГ, който ще я задължи допълнително с лихви в размер над 60 хил.лв. Или, ако се наложи да се тегли кредит, то той би трябвало да е в по-малък размер.


Освен това искане, кметът е внесъл в ОбС и още две искания за кредити за Водния цикъл и Регионалното депо за отпадъци. Ако удовлетворим исканията му, при оптимистични прогнози в края на мандата /октомври 2011 г./ общината ще е задлъжняла към кредитни институции с около 20 млн.лв.
Общински съвет—Ямбол счита, че поемането на такива кредити трябва да става след широко публично обсъждане.
Припомняме ви, че с кредита от SG експрес банк беше разплатен водопровода на ул. „Граф Игнатиев” и „Генерал Заимов”, заради който срещу кмета на общината се води дело за нанесени вреди на града за над 2 млн.лв.
Община Ямбол все още не е получила и очакваните 800 000 лв. от програма ФАР за ремонта на улици в ромския квартал и вместо с европейски пари, тези ремонти бяха разплатени с парите на ямболските данъкоплатци. По този проект Окръжна прокуратура също е образувала досъдебно производство.
За последните 4 години Общински съвет – Ямбол не е спрял нито един проект на общинската администрация по различни програми, внесен в съответните срокове. Нямаме и намерение да го правим, защото става въпрос за благоустрояването на нашия град. Но искаме това да става при пълна прозрачност за всички граждани и при целесъобразно изразходване на средствата.
Това беше в основата и на решението на Общински съвет – Ямбол да се намалят такса смет и данък за недвижими имоти, въпреки желанието на кмета на общината техния размер да се запази. Констатациите на Общинския съвет за нанесени щети на гражданите при събирането и разходването на парите от такса смет бяха потвърдени и от Агенцията за държавна финансова инспекция, както и от Окръжна прокуратура – Ямбол.
Целесъобразното изразходване на средства и становищата на гражданите за благоустрояване на града, бяха мотивите на Общински съвет – Ямбол да допълни предложението на кмета на град Ямбол за строителната програма през 2011 г. с включването на още улици за ремонт, изграждане и ремонт на спортни обекти и други. Към 1 януари 2011 г. по сметките на общината за строителство бяха налични 1 680 000 лв.
Контролът по тези дейности обаче би следвало да се упражнява както от общинските съветници, така и от самите граждани. Предвид Вашата активна гражданска позиция, отправям молба да следите за изпълнението на ремонтните дейности по гласуваните от Общински съвет – Ямбол обекти и да ни сигнализирате за тяхното своевременно извършване или забавяне.
Всеки гражданин има право да се запознае с внесените в ОбС материали и взетите решения в стая 202 на община Ямбол. Решенията са публикувани и на сайта на общината http://www.obshtinayambol.org в раздела “Общински съвет”.
С благодарност за Вашата съпричастност към проблемите на Ямбол

 

Председател на Общински съвет – Ямбол
                     инж. Наско Стефанов

 

Към писмото са приложени следните справки:


Хонорари на общински служители, включени в екипа за управление на проекта за парковете:


12 480 лв. за ръководител проект - Иван Кърцъков /зам.-кмет на община Ямбол /
6 930 лв. за счетоводител - Диана Тодорова /старши счетоводител в Община Ямбол/
9 403 лв. за технически асистент - Красимира Петрова /главен специалист в Община Ямбол/
3 040 лв. за експерт “Обществени поръчки” - Мариана Петрова старши юрисконсулт в Община Ямбол /
2 970 лв. за експерт “Връзки с обществеността” - Красимир Костовглавен специалист в отдел “Връзки с обществеността” в Община Ямбол /

 

Задължения на общината до момента по кредити:


2 553 195 евро към SG Експрес банк
500 000 лв. към фонд ФЛАГ
Внесени искания за кредити в ОбС от кмета на общината
1,5 млн. лв. към фонд ФЛАГ за парковете
11,5 млн.лв. за ГПСОВ / Воден цикъл /
2,8 млн.лв. за регионално депо за отпадъци

 

  

Коментари


ахъ | 09/06/11 09:43:04


На това му се вика СПАМ.


не бива тъй | 09/06/11 08:58:39


Айде моля да не смесваш темите. Проблемите на задлъжнялата ни община и прахосническите хорорари за проекта няма нищо общо с твоето писане.


ДА ПРЕМАХНЕМ ЯДРЕНОТО ОРЪЖ | 08/06/11 21:27:33


АМЕРИКАНЦИТЕ ДАСЕ МАХНАТ НЕ 70 МИЛИАРДА $ ДА ПЛАЩАТ А 700 МИЛИАРДА $ ЗАЩОТО НЕСЕ ЗНАЕ ДОКОГА ЩЕ СЪЩЕСТВУВА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ТЯХНИТЕ ПОЛЕТИ НАД НАС СЪС САМОЛЕТИ С ЯДРЕНИ БОМБИ!

И ПАРИТЕ ОТ ТЯХ ДА СЕ ДАДАТ ЗА ЗАПЛАТИ ПЕНСИИ ОБРАЗОВАНИЕ СПОРТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ!


ТОВА Е РЕШЕНИЕ! | 08/06/11 18:37:26


60 ЧОВЕКА В ПАРЛАМЕНТА
БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗДЕЛЯ НА РЕГИОНИ И ВСЕКИ РЕГИОН СИ ИЗБИРА ДЕПУТАТИ СПРЯМО БРОЯ НА ЖИТЕЛИТЕ
ВСЕКИ РЕГИОН ИМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА РЕФЕРЕНДУМ И ОТГОВОРЪТ ОТ НЕГО ДА СЕ ГЛАСУВА В ПАРЛАМЕНТА


1- БЪРЗО ПРАВОСЪДИЕ

2- СИЛНА И МОРАЛНА ЦЪРКВА !!!

3- ХАЙТЕК, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

4-КАЧЕСТВЕН ***** ТУРИЗЪМ

5- БИОЗЕМЕДЕЛИЕ БДС НА БИОХРАНИТЕ И БИОПРОДУКТИТЕ

6- СПОРТ

7- ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

8- АРМИЯ, ПОЛИЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧИСТА И СВЯТА


9- МИНИМУМ ЗА 40 ГОДИНИ ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 100% ЗАСТРОХОВАНА И ВЪЗМОЖНОСТ ВСЕКИ ФИНАНСОВ ОТРАСЪЛ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕН И ТОВА ДА НЕ ОКАЗВА ПРОМЯНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТОВА ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ С ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ


10- ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ЧУЖДИ ВОЕННИ БАЗИ ОТ БЪЛГАРИЯ АКО ТОВА НЕ СТАНЕ ТРЯБВА СЪС СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН ДА СЕ ОТОЧНИ ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СА В СТРАНАТАНИ И ДАСЕ ИСКА ЗА ВСЯКА 1 ГОДИНА ПО 70 МИЛИАРДА ЩАТСКИ ДОЛАРА ИЛИ ТОЛКОВА В ЕВРО НАЕМ ТЕ ИМАТ ДОСТАТЪЧНО ПАРИ И ТЕЗИ ПАРИ С ТЯХ ДА СЕ ВЛОЖЪТ В ПО ГОРНИТЕ 8 ИЗИСКВАНИЯ


11- турция НЕТРЯБА ДА ВЛИЗА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗАДА НЕСТАНЕМ ПРОВИНЦИЯ НА НЕЯ ТЕ СА 85МИЛИОНА


гербаджия | 08/06/11 00:48:32


Парите се вземат когато трябва. Това не е ваша работа и на който не му харесва да се изнася.


До... | 07/06/11 14:02:46


И какво значение има, че парите ще се вземат след като бъде изпълнен проекта? Нали все пак ще бъдат дадени за нищо?


... | 06/06/11 22:40:15


Т.Т. нещо не си разбрал. Тези хонорари предстоят да се вземат, и ще се вземат едва след като се изпълни проекта. Никой не може да вземе пари преди реализирането на какъвто и да е проект.


Т.Т. | 06/06/11 12:41:56


хонорари за парка за 34823 лева??????? Ебати говняците. Нито са отчуждавали терени, нито са копали, нито са сяли, нито са поддържали, нито са чистили, нито са изграждали, и на всичкото отгоре ще ми взимат хонорари.
Срам, голям срам!


хехе | 06/06/11 11:46:36


ДИИИИИИИИИИИЙЙ ТАНАСЕ


Стефан | 06/06/11 09:14:58


"12 480 лв. за ръководител проект - Иван Кърцъков /зам.-кмет на община Ямбол /
6 930 лв. за счетоводител - Диана Тодорова /старши счетоводител в Община Ямбол/
9 403 лв. за технически асистент - Красимира Петрова /главен специалист в Община Ямбол/
3 040 лв. за експерт “Обществени поръчки” - Мариана Петрова старши юрисконсулт в Община Ямбол /
2 970 лв. за експерт “Връзки с обществеността” - Красимир Костовглавен специалист в отдел “Връзки с обществеността” в Община Ямбол /"

Само тези хонорари са 34823 лева
или това са 63 средни работни заплати за страната. Само с тези пари 5 човека ще работят цяла година в парка по осем часа на ден.
И вервайте ми ще свършат повече работа от Иванчо и компания.


Към Седефчо | 05/06/11 15:03:54


Защо бе Седефчо плащаме на една фирма 15000 лева да рекламира проекта, и след това плащаме и 3000 лева на кметския PR за същата работа?
Какво толкова му рекламираме на този проект?
Ето, заради такива далаверки накрая европейците ще ни накарат да се бръкнем и да платим всичките 2-3 милиона от джоба си.


Хм | 05/06/11 14:55:15


Цитат:
"Чрез конкурс с три оферти услугата"Разпространение на информация и публичност"по проекта е възложена на "ПЧП Планета"ООД. Договорът е на стойност 14760 лв. с ДДС, като парите са за съответните услуги /платена публикация в медия, изработка на билборд, организиране на пресконференция и т.н./"
Защо тогава се плащат 2970 лева на кметския PR Красимир Костов.


До Седефчо | 05/06/11 13:34:24


За израелските,руските, американските (а скоро разбрах, че е върнал и унгарски инвеститори), ти Седефчо питай любимия си кмет Славов. Питай го по колко им е поискал, а после си задай въпросче и на себе си:
Защо за четири години нито един инвеститор не си вложи парите в Ямбол.
И не ми говори за Тошиба, защото това е въпреки Славов.Петя | 05/06/11 13:27:49


Пешо, явно е, че Красимир Костов е взел тези пари не заради някаква свършета работа. Аз пък се чудя как така от общината му изчислиха хонорара на 2970лв.? Какъв е този тарифен план не мога да разбера?


къна | 05/06/11 12:56:15


Ти Седефчо кажи ко шъ праим с водните лилии след реализацията на проекта.
Щот аз си мисла, че някоя ученичка шъ съ закичи с лилия откъсната от гаджето и.
Ъ ко ши кайш?


бисерчо | 05/06/11 12:51:53


за израелските инвеститори е в друга тема седефчо


Надежда | 05/06/11 12:50:20


В нашия скъп на всички ямболлии градски парк са вложени милиони левове през 100-те години на неговото съществуване. До 1990г. за парка се полагаха добри грижи. Но откакто стана тази псевдо демокрация от година на година парка е изоставен. Не знам защо.
Та общината не опазва СЕГА и не се грижи за досега вложените милиони, а и нищо не казва за това кой ще се грижи за парка след този проект.седефчо | 05/06/11 12:46:06


Тънъсе къде са израелските инвеститори ?? Или нагло излъга хората кажи бе що мълчиш ???


Пешо | 05/06/11 12:44:19


Аз нещо не мога да панимая защо оня възпълничкия Красимир Костов е взел от проекта за парка тия 2 970 лв.?
Чудя се какво толкова е свършил за тия пари?


ристо | 05/06/11 12:14:43


Ай, че стана ракиено време!
Приятен обяд, съфорумци и съграждани!


ристо | 05/06/11 12:13:43


Абе хора то сега няма кой да се грижи за градската градина вие искате после след проекта някой да се грижи.
Как да му повярвам на кмета за този милионен проект след като сега, ДНЕС няма работници в парка да се грижат за парка.
Досега за 4 години Ален Мак трябваше да е демонтиран и всички болни и изсъхнали дървета да са отстранени!


Какво да им гледам | 05/06/11 12:09:58


И циганските улици щяха да правят с европейски пари, но ги хванаха, че крадат и всичките един милион и кусур пак от нас ги взеха.
Не стига, че мангалите не плащат данъци ами и улиците им за наша сметка.
Тези Славовци Карцъковци и т.н., да се махат и повече един лев да не харчат, че неможем им плати борчовете.


Станчев | 05/06/11 12:07:50


Николина остави Боровец на мургавите ни съграждани да го изсекат.
Нейните хора които и сега са общински съветници не направиха нищо за да спасят Боровец.
Сега без охрана всеки лев вложен на Боровец е на вятъра.
Живот и здраве пак ще си говорим!
По Кирово време по един проект вложиха на Боровец към 60000 лв.
Сега може ли някой да посочи къде по конкретно са тези 60000 лв. на Боровец.
Голяма далавера е с тези проекти!


Харизанов | 05/06/11 12:00:09


Градската ни градина е на доста годинки т.е. изградена е. Дърветата са пораснали има алейна мрежа, нужни са здрави пейки, грижа за дърветата, косене на тревата и поливане.
Като английските ливади ... косене и поливане в продължение на ... 200 години.
Този проект общината трябваше да го направи за Младежкия парк, до гребния канал, там където е градския басейн, игрището и тенис кортовете. Там има нужда от инвестиции от милиони!


хохо | 05/06/11 11:52:39


Давайте да видим какви мерки са предвидени по този проект.


Попов | 05/06/11 11:50:37


Аз приветствам идеята да видим най-накрая какво пише в проекта за двата парка и да кометнираме в отделна тема.


пенсионер | 05/06/11 11:50:01


Тревата в розариума е 1.80 метра, вчера я мерих с ролетка.
Не ми е ясно в розариума защо не косят тревата.
Ми той нашия парк замяза на гора-резерват, където нарочно не се предприема никаква човешка намеса.


мара | 05/06/11 11:44:53


То от сеирджии сме на това дереже.


марангозов | 05/06/11 11:44:07


Най добре ще е за поддържането на парковете, на зелените и цветните площи в Ямбол да направят едно общинско предприятие "Пракове и градини".
Защо е нужен този договор със Сливенска фирма да се занимава с нашите зелени площи.


хах | 05/06/11 11:39:22


хаха голямо шоу ставало тук бе голям сеир

предишни

Следвайте ни във Фейсбук

Търси

Най-четени новини днес


Инспектор от ОДБХ-Ямбол е задържан с подкуп

ВОЛЕН СИДЕРОВ: В ЯМБОЛ ЩЕ ИМА НОВА БОЛНИЦА, ИМАM КАТЕГОРИЧНОТО УВЕРЕНИЕ НА ПРЕМИЕРА

110 години Независима България!

Тунджански полицаи намериха откраднат трактор


Най-коментирани новини

ВОЛЕН СИДЕРОВ: В ЯМБОЛ ЩЕ ИМА НОВА БОЛНИЦА, ИМАM КАТЕГОРИЧНОТО УВЕРЕНИЕ НА ПРЕМИЕРА

АСАНСЬОР С РАБОТНИЦИ ПРОПАДНА В БУРГАС

Оскъпяват дрехите втора употреба с „продуктова такса“

Имунизират пенсионерите над 65 г. срещу грип


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ