radio 999

Засилено полицейско присъствие в първия учебен ден


13/09/17 12:57:04коментари:0Засилено полицейско присъствие в първия учебен денОт 25 септември до 1 октомври е обявена седмица за превенция на детската пътна безопасност

В дните преди 15 септември служители на ОДМВР-Сливен са осъществили редица инициативи, осигуряващи доброто протичане на мероприятията, свързани в първия учебен ден. Извършени са охранителни проверки на сградите на детските градини и училищата в обслужваната територия; проведени са срещи с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в учебните заведения; обсъдени са възможностите за допълнителни мерки за физическа защита и начините на охрана с директорите на училищата и детските градини в региона. На директорите на учебните заведения са предоставени актуални списъци с телефонни номера на полицейските инспектори, обслужващи съответния район. В училищата са разпространени брошури със съвети за безопасно поведение, разработени и предоставени от Главна дирекция „Национална полиция” – МВР. Брошурите дават съвети на учениците и техните родители за безопасно движение по пътищата, за игри, които може да са опасни за здравето и живота на децата, препоръки и основни правила за безопасност по пътя към училище и към дома, съвети към тийнейджърите за вредата от наркотиците и упойващите вещества.
Планирани са системни проверки в търговки обекти, в близост до учебни заведения за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни. Проверки ще бъдат извършвани и в питейните и увеселителни заведения за контрол по спазване на Закона за закрила на детето.
В РУ-Сливен е създадена организация за осигуряване на полицейско присъствие във всяко учебно заведение в града и селата в общината в първия учебен ден. Извършени са проверки на сградите, фирмите за охрана, състоянието на маркировката и пътните знаци в районите на училищата и детските градини. За установените нарушения и нередности са издадени предписания за своевременното им отстраняването. Не са констатирани фрапиращи пропуски. В резултат на извършеното обследване са изготвени предложения за изграждане на изкуствени неравности на уличните участъци и заграждения, там където е необходимо, за по-голяма сигурност на пресичащите ученици.  Полицейски инспектори ще извършват проверки и ще следят за отстраняване на нередностите. Завишен контрол ще има по отношение на пропускателния режим в училищата и работата на охранителите.
Планирани са срещи с инспектори от „Детска педагогическа стая” в часовете на класния ръководител по теми, целящи запознаване на подрастващите с проблема престъпност и противодействие на противоправните деяния. Някои от темите са „Лична безопасност”, „Опасни места за игра”, „Опасни непознати”, „Престъпление, противообществена проява и наказателна отговорност”, „Трафик на хора”.
По традиция през септември и октомври Пътна полиция провежда традиционната си акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. Наред с полицейски акции за контрол, насочен към осигуряване безопасността на децата на пътя, пътните полицаи ще влязат в училищата, за да напомнят на ученици и родители основните правила за безопасност, а на 15 септември техният призив за спазване на основните правила за движение ще е специално насочен към първокласниците.
От 25 септември до 1 октомври е обявена седмица за превенция на детската пътна безопасност, като 30 септември е обявен от Пътна полиция за ден на превенция.
Отдел  „Пътна полиция“ към ГДНП  предоставя практически препоръки към деца, родители и водачи на превозни средства с единствената цел да запазим живота на децата по пътищата.

Практически препоръки
по пътна безопасност през учебната 2017/2018 година за деца и юноши
       

Всяка нова учебна година започва с позитивно настроение и емоционални преживявания. Ежедневното отиване от дома до училище и обратно е свързано с пресичане на улици и оживени кръстовища. Не навсякъде има пешеходни пътеки, подлези, надлези и светофари. Децата и техните родители не винаги са в безопасност дори в семейния автомобил или на колелото.
За да се предпазим от пътни инциденти, е добре да си припомним някои препоръки:
Ако сте ученик
Не забравяйте, че е важно да се научите да се пазите сами на пътя. Там вие сте уязвими особено ако сте сами и не можете да потърсите помощ от възрастен.
Затова, заради Своята сигурност, приемете следните съвети:
•    Ако ходите сами на училище
    Си припомнете заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
    Припомнете си основните правила за движение като пешеходци.
Не забравяйте, че заради личната си безопасност винаги трябва:
    да пресичате при зелена светлина на светофара;
    да се движите по тротоара и да използвате изградените подлези и надлези за пешеходци;
    да вървите по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
    Използвайте светлоотразителни жилетки или елементи, които може да закрепите за облеклото или ученическата си раница.
    Ако закъснявате за училище, това не е повод да нарушавате правилата за движение на пътя, защото лесно може да станете жертва на катастрофа.
    Ако кръстовището е оживено, пресечете с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
•    Обсъдете с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнете за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запаметете в телефона си номерата им.
•    Ако се придвижвате до училище с велосипед
    Преди началото на учебната година заедно с родителите си прегледайте техническата изправност на колелото.
    Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
    Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите. Не забравяйте, че:
    велосипедът е пътно превозно средство, а
    велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
    до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
    когато са навършили 12 години, велосипедистите трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
    за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
    Обсъждайте с родителите и с приятелите си актуални събития, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
    Винаги носете светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
    Ако закъснявате за училище, това не е повод да преминете при червен сигнал на светофара, защото лесно може да станете причина за катастрофа и да пострадате в нея.
•    Помнете, че при пътен инцидент винаги може да позвъните на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или да направите това сами.

Ако сте родител
Не забравяйте, че най-важна за вас е безопасността на вашето дете. На пътя детето ви е уязвимо, ако остане само, без наблюдение и контрол от възрастен.
Затова, заради Неговата сигурност, приемете следните съвети:
•    Ако детето ви е първокласник
    Преди началото на учебната година уточнете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
    Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.
    Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.
    В началото и в края на учебния ден се погрижете лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратите и посрещнете дето си до/от училищния вход.
    Винаги разговаряйте за правилата за безопасно движение като пешеходци или като пътници в семейния автомобил.
    Винаги бъдете за пример и не правете компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
    При възможност закупете светлоотразителни жилетки или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
•    Предварително уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ, ако вие не сте наблизо. Запаметете в телефона на детето си номерàта на хората, на които може да се довери.
•    Ако вие возите детето си до училище
    Проверете изправността на обезопасителните системи за деца, които използвате.
    Използвайте обезопасителни системи за деца дори училището да е близо до дома ви и да ви се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ви дете.
     Докато пътувате, коментирайте поведението на останалите участници в движението. Бъдете за пример и не допускайте компромиси, нарушавайки правилата на пътя.
•    Ако детето ви ходи самò до училище
    Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
    Припомнете си заедно основните правила за движение като пешеходци:
    Настоявайте детето ви винаги да пресича при зелена светлина на светофара.
    Насърчете го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.
    Обърнете внимание, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
    Настоявайте убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя. Ако направи компромис, може да се окаже жертва на катастрофа.
    Препоръчайте на детето си, ако кръстовището е оживено, да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
    Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти и последиците от тях.
     При възможност закупете светлоотразителни жилетки или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
    Актуализирайте списъка на хората, към които може и трябва да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложете на детето да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.
•    Ако детето ви се придвижва до училище с велосипед
    Преди началото на учебната година заедно прегледайте техническата изправност на колелото.
    Уточнете заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
    Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите, като  припомните, че:
    велосипедът е пътно превозно средство, а
    велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
    до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
    когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
    за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
    Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
    Настоявайте детето ви винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
•    Напомняйте на децата си, че при пътен инцидент винаги може да позвънят на вас, за да подадете сигнал в полицията на телефон 112, или да направят това сами.

Ако сте водач
Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.
Затова, заради Тяхната сигурност, приемете следните съвети:
•    Ако се движите в близост до детско или учебно заведение
    Винаги спазвайте ограниченията на скоростта. Те са въведени, за да предпазят както децата, така и вас от пътен инцидент.
    Винаги  бъдете в готовност да спрете. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза да настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила. 
    Винаги помнете, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
    Никога не спирайте върху пешеходната пътека. Това може да провокира децата да потърсят друго място за пресичане на пътното платно и да попаднат в риск от пътен инцидент.
•    Ако преминавате покрай спирки на масовия градски транспорт в близост до учебно заведение
    Винаги се движете със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
    Винаги  бъдете в готовност да спрете. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение, тичайки. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение. 
    Винаги давайте предимство на децата, които пресичат пътното платно на пешеходна пътека. Ако зад вас се движи друг автомобил, подайте разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.   
    Винаги бъдете толерантни към деца-велосипедисти. Никога не забравяйте, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.
    Винаги помнете, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
    Ако забележите неправилно или рисково поведение, спрете и обяснете до какви последици може да доведе то.
    При пътен инцидент винаги може да подадете сигнал на телефон 112.


13.09.2017 г.                    РЕГИОНАЛЕН ГОВОРИТЕЛ НА ОДМВР:
ГР.СЛИВЕН                       ПЪРВОЛЕТА МАНДИНСКА
КоментариСледвайте ни във Фейсбук

Търси

Най-четени новини днес


Две села в ямболска област са с неотговаряща на нормите питейна вода

"Гражданска отговорност" отново поскъпва шоково! Ето защо:

59 учители се търсят в област Ямбол за новата учебна 2018 / 2019 година

Танцов клуб от село Роза взе участие в Международен фестивал в Турция


Най-коментирани новини

ОТНОВО ПРОТЕСТ СРЕЩУ ИЗБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В СТРАНДЖА. СТОПАНИТЕ ПРИЗОВАВАТ ЗА ПОДКРЕПА

Акция за пияни и дрогирани шофьори по морето. МВР включва и вертолет в контрола по пътищата

Две села в ямболска област са с неотговаряща на нормите питейна вода

АНИ ПЕТРОВА С ВТОРИ ПРИЗИВ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ