ИМА ЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ В ОБЩИНА ЯМБОЛ?


25/04/19 14:22:11коментари:0ИМА ЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ В ОБЩИНА ЯМБОЛ?

С укрит или унищожен доклад за 18 000 лева, свързан със сигурността на хората, които посещават и работят в Безистена  
 
Колко са 18 000 лева? За кмета на Ямбол това са брутните му заплати за 6 месеца. За болшинството от гражданите, които чрез данъците си осигуряват възнагражденията на кмета, секретаря и останалите общински чиновници, 18 000 лева са фамилния доход за година и половина, при това, ако работят поне двама души в семейството. За Община Ямбол тази сума е годишния разход за храна на около 32 деца в детските градини и детските ясли. 

Точно 18 000 лева плати администрацията на Община Ямбол през 2015 г. от нашите данъци за изработката на конструктивно обследване на Безистена, чиято цел е да се оценят техническите характеристики на сградата след извършването на ремонта в него. 

За  секретаря Антон Кабрански, обаче, явно тази сума не е кой знае какво, защото безцеремонно е отхвърлил експертизата на проф. д-р инж. Йордан Милев за 18 000 лева. Освен това секретарят четвърта поредна година продължава да харчи още общински пари за съдебни дела от Ямбол до София и обратно. Поредното дело за Безистена, предизвикано от самия Кабрански, е насрочено на 9 декември 2019 г. във Върховния административен съд. А поводът е, че през септември 2018 г. със свое решение съдия Ваня Стоянова от Административен съд-Ямбол задължи Кабрански да предостави Конструктивното обследване за Безистена на общинската съветничка Мариета Сивкова.

Всъщност Сивкова има същите решения след отказа на Кабрански да разкрие доклада на проф. д-р инж. Милев, както от Административен съд-Ямбол през 2016 г., така и от Върховния административен съд (ВАС) през май 2018 г. Дотогава секретарят Кабрански, в чиято длъжностна характеристика му е вменена и функцията на пазител на цялата информация, която се създава и постъпва в общината, твърдеше, че конструктивното обследване на Безистена нямало самостоятелно значение и затова не било необходимо неговото популяризиране. След като получи решението на ВАС от 23 май 2018 г., секретарят запя друга песен – докладът не бил толкова ценен и бил унищожен с акт от 8 декември 2017 г.   

На последвалото ново дело в Административен съд – Ямбол през септември 2018 г., заради поредния отказ на Кабрански, от общината не представят ясни доказателства, че този документ действително е унищожен. Съдия Ваня Стоянова повдига и въпроса в своето решение как е възможно да се унищожи документ, за който се води съдебна проверка?! Делото във Върховния административен съд приключва на 23 май 2018 г. Започнато е по жалба на Кабрански на 5 януари 2017 г. А актът, който представя секретарят на Община Ямбол впоследствие и който буди много съмнения у съда, защото в него няма никаква конкретика, е от 8 декември 2017 г. – 11 месеца, след като Кабрански е решил, че е много важно да опази в тайна от обществото информацията в този доклад и близо 6 месеца преди Върховният административен съд да се произнесе по неговата жалба. 

Кирил Терзийски,  адвокат в правния екип на Програма Достъп до информация, с чието съдействие Мариета Сивкова се опитва да накара Кабрански да разкрие доклада пред всички, уточнява: „В отказа на секретаря на Община Ямбол е посочено още, че съгласно утвърдената от кмета номенклатура на делата в общината, конструктивното обследване представлява документ с временно-оперативно и текущо значение, за чието съхранение е определен кратък срок за запазване, а това обосновавало липса на ангажимент от страна на общината да съхранява конструктивното обследване. 

Както е видно, в новия отказ не се твърди в прав текст, че исканият документ е унищожен, а е направено йезуитско изявление за липса на задължение за съхраняването му. Това е обяснимо, тъй като наличието на подобно твърдение в новия отказ на секретаря би било индикация за унищожаване на документ в нарушение на нормативните правила за движение на документооборота и съхраняване на учрежденски архиви“, допълва адвокат Кирил Терзийски.

Защо всъщност Кабрански укрива доклада? 

Общинската администрация реално възложи изработката на конструктивното обследване не по свое желание, а по предписание на Министерството на благоустройството, от където всъщност контролираха и как общината харчи отпуснатите й милиони от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет за ремонта на Безистена. 


Самата реконструкция на сградата беше съпроводена с множество проблеми още в самото начало. В края на 2013 г. строителството беше спряно, защото стана ясно, че основите на сградата са по-плитки от заложените в първоначалния проект и има опасност тя да рухне. През септември 2015 г. общината трябваше да плати 260 хиляди лева допълнително за укрепването на сградата. 
„Няма драма, няма виновни, не става въпрос за проектантска грешка”, каза през януари 2015 г. кметът Георги Славов като отговор на въпросите на журналисти защо се стигна до такова укрепване на Безистена и кой е виновен за това. 

Изборът оценката за издръжливостта на Безистена след всичките строителни намеси в него да бъде възложена на проф. д-р инж. Йордан Милев е на самата общинска администрация. Самият кмет Георги Славов заяви на сесия на Общинския съвет в началото на 2015 г., че това е един от най-добрите специалисти в България.  

Кой е проф. д-р инж. Милев? Преподавател в катедра Масивни конструкции, Строителен факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия от 1986 до 2017 г. Доктор по строителни конструкции. Специализирал сеизмично изследване на строителни сгради и съоръжения. Водещ проектант, експерт и консултант на уникални сгради и съоръжения в България, на международното летище Казан в Русия и много други. И най-вече, известен в гилдията със своята неподкупност и честност. 

През януари 2017 г., докато Кабрански чакаше решението на ВАС дали трябва да разкрие доклада от конструктивното обследване на Безистена, за съжаление проф. д-р инж. Йордан Милев почина. Но съпругата му запазва документацията му и отзивчиво предоставя пълния доклад на строителни инженери от Ямбол, които формират инициативен комитет, заради скандалите с Безистена.  


"В него се казва, че сградата е в неустойчиво равновесие. Това означава, че при някакво въздействие ще се срути.", обяснява Александър Петров. С компютърна симулация (изпитана практика от специалистите по сеизмичност на сградни конструкции) проф. д-р инж. Йордан Милев доказва, че сградата може да издържи до 4-та степен на земетресение. Помните вероятно последното по-силно земетресение, което удари Ямбол през 2001 г., беше с магнитуд 4,3 по Рихтер. А според строителното министерство, Ямбол е в групата на градовете, които са в близост до съвременно активни разломни структури и сеизмичната в тях опасност е от близки земетресения с магнитуди от 5.5 до 6.5-7.5 по Рихтер.


Заключението на проф. д-р инж. Йордан Милев, е че сградата на Безистена е самосрутваща се, което е опасно, както за посетителите, така и за хората, които работят в общинския музей там и в отдадените под наем магазини и кафенета, допълва строителният инженер от Ямбол Александър Петров.

Това заключение, обаче, явно не се харесва на общинската администрация. Секретарят Кабрански разперва над него крила като орлица над малките си, за да го опази в тайна. 


От общинския бюджет, сиреч от данъците на ямболлии, излизат още пари (неясно колко, защото и това крият) за нова конструктивна експертиза на Безистена. Този път възложена на инж. Трифон Влахов. Въобще не подценяваме експертизата на инж. Влахов. Като строителен инженер по промишлено и гражданско строителство и член на софийската регионална колегия на Камарата на инженерите за инвестиционно проектиране, той е проектирал и приемал редица сгради в България, които и до ден-днешен не са пропаднали. Съмненията към неговата експертиза, обаче, изникват от факта, че самият той вече е взел веднъж едни пари от общината като автор на проекта за Безистена и неговата преработка в част „Конструкции“ и като част от екипа на фирмата, осъществявала авторския надзор върху изпълнението на реконструкцията на сградата. Тоест, трябва да удостовери по някакъв начин, че му е платено за реално свършена работа. 

Всъщност Влахов вече е предал 2 доклада на общината – от 2015 и 2018 г. Вторият е, заради констатираните пукнатини в средната част на сводовете при южния и северния вход на Безистена и на вътрешните арки под куполите. В заключението си от 2018 г. Влахов признава, че има премествания на конструктивните елементи, макар и с милиметри, но според него пукнатините не са толкова опасни. Засега!!!
Кой е прав – докторът по строителни конструкции и специалист по сеизмично изследване на строителни сгради и съоръжения проф. д-р инж. Йордан Милев или строителният инженер по промишлено и гражданско строителство инж. Трифон Влахов – времето ще покаже, дай Боже без жертви! 

Остават открити и още въпроси. 
Въпрос 1: Кой, защо и по чия заповед е позволил докладът на проф. д-р инж. Йордан Милев за безопасността на Безистена и неговата устойчивост при земетресение, за който община Ямбол (ние данъкоплатците) сме платили 18 000 лв. да изчезне от сградата на общината? 
***

Въпрос 2: Кой, защо и по чия заповед е преценил, че този доклад не попада в групата на „неценните документи“? 

***
Въпрос 3: Всички сте виждали, как служителите в Информационния център сканират всеки лист от документите, които постъпват в общината. Същото би следвало да се е случило и с доклада на проф. д-р инж. Милев и ако не е направено или после пък файлът е изтрит, кой, защо и по чие нареждане го е направил? Отделно, че указанията за поддръжката на архива на всяко учреждение и унищожаването на документи от него, се съдържат в наредби, закони, би следвало да има и правилник в общината за това, подписани длъжностни характеристики.

****
Въпрос 4но всъщност първи по важност: Безистенът е обявен за паметник на културата от национално значение (Държавен вестник, бр. 69 от 1972 г.). В Наказателния кодекс има специална норма за увреждането на паметниците на културата, който предвижда затвор за виновниците. Затвор е предвиден и за този, който причини другиму смърт, поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, каквото е всъщност и  задължението за съхранение и оповестяване пред обществеността на доклада на проф. д-р инж. Милев. 

Изчезването на този доклад също би трябвало да се тълкува като криминално престъпление и е редно полицията и прокуратурата да извършват сериозна проверка на случая, защото той е пряко свързан с безопасността на Безистена, който се посещава ежедневно от десетки граждани.  

Важно е да бъде изяснено има ли опасности за тях или няма. А този, който е унищожил доклада (ако се доверим на Кабрански, разбира се) трябва да си понесе отговорността, защото прикриването на доказателства и документи, свързани с безопасността на човешкия живот и градската среда, си е истинско престъпление. КоментариСледвайте ни във Фейсбук

Търси

Най-четени новини днес


ЕС за чумата в Странджа: Слаб щам, не узнахме вида, но нямаше значeние

Съдебни изпълнители налагат запор и на пенсии

МЪЖ ЗАГИНА В КАТАСТРОФА В ЯМБОЛ

КОЙ Е ВИНОВЕН?


Най-коментирани новини

КОЙ Е ВИНОВЕН?

МЪЖ ЗАГИНА В КАТАСТРОФА В ЯМБОЛ

Подготвят Стефан Данаилов за операция

Санкционират ВиК-Ямбол, заради оцветяванията на река Тунджа


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ