Получено на 15 Ноември 2012 в 16:22 от сдружение "ДЕН"
ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДИЗВИКВАТ ПРОМЯНА В ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Допълнителните мерки, предложени от „Движение с екологична насоченост” за екологичната оценка на Общия устройствен план на община Ямбол, бяха приети от експертния екип на доц. Веселин Шарлопов след общественото обсъждане на 14 ноември. С цел пречистване на въздуха и намаляване на шума от сдружение „ДЕН” и жители на к-с „Зорница” настояха за повече зелени площи в крайните квартали на града, междублоковите пространства и по улиците със засилен транспортен трафик. „Има хора от нашия квартал, които нямат пари за автобусно билетче, за да отидат до Градския парк. Същевременно общината продава терени и изсича дървета. В к-с „Зорница” вместо зелени площи имаме гумаджийници и автомивки”, възрази Диана Атанасова.
От РЗИ изрично са посочили, че резултатите от извършения от тях мониторинг на шума през 2011 г., показват завишени нива на шум в жилищните зони (Зорница – ЦДГ13), в Централна градска част (около ДКЦ-1, автогара Ямбол, ул. Клокотница и ул. Дружба), в райони, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик (Боровец, Граф Игнатиев, Крайречен булевард), както и в зони за отдих (Централен градски парк и парк Боровец). Препоръчват да се заложат задължителни мерки за намаляване на завишените шумни нива до нормалните изисквания, както и да се предвиди изграждането на зелени пояси, припомниха от „Движение с екологична насоченост”.
Програмата за намаляване на фините прахови частици беше приета от Общинския съвет без обществено обсъждане и не може да служи като база за екологичната оценка, тъй като в нея не са взети предвид замърсяванията от ново изградените заводи в Ямбол. „Язаки” е построено без оценка за въздействието върху околната среда, зачестили са сигналите от к-с „Зорница”, к-с „Златен рог” и кв. Каргона за задушливи миризми от предприятията. Наред с това е внесено инвестиционно намерение и за производство на хлор в града, за което не е известно какво становище е взела общината, заявиха още от „ДЕН”.
Река Тунджа ще залегне в Общия устройствен план като плавателна, отново по настояване на „ДЕН”. Чрез предвиждане на места за отдих и атракции, прочистване на коритото, достатъчна височина на новопредвидените мостове и осигуряване на кей, могат да се привлекат туристи в града, което означава и допълнителни приходи за общината и дребния обслужващ бизнес, обясни председателят на сдружението Димитър Димитров. В момента община Ямбол реализира проект за частично прочистване на коритото на реката. Вместо обаче да бъдат изрязани само издънките, които затлачват коритото, бяха изрязани здрави дървета, които реално поддържат дигата, коментира Димитров.
Предложенията на „Движение с екологична насоченост” са качествени, заяви доц. Веселин Шарлопов и обеща да бъдат включени в екологичната оценка преди тя да бъде внесена за окончателно становище в РИОСВ-Стара Загора.
Общият устройствен план все още не е приключен в окончателния си вариант. Предстоят още обществени обсъждания, обясни арх. Димчев, чийто екип работи по основния градоустройствен документ. Следващите обществени обсъждания да бъдат проведени във всички квартали на Ямбол, настояха от „Движение с екологична насоченост” и гражданско сдружение „ДНЕС”.
Реално, ако не бяха гражданските организации, нямаше да се случи и общественото обсъждане на 14 ноември. То бе предвизвикано след изпратените до общината и РИОСВ-Стара Загора писмени забележки от страна на „ДЕН”, жители на к-с „Зорница” и РЗИ-Ямбол.
От общината отказваха да предоставят на „ДЕН” на електронен носител дори самата екологична оценка за по-обстоен преглед. Зам.-кметът Иван Кърцъков мотивира отказа със защитено авторско право върху оценката - нещо, което силно изненада самият автор доц. Шарлопов.
2 1


Коментирай в Радио 999Най-ново от Публикувай с 999

Сметосъбиращата фирма нехае...

ЛАЗАРОВДЕН Момичетата о...

Здравейте. От около година ...

Здравейте. През лятото забе...

Нещо за термините „коледа“ ...

Моля, подкрепете Каузата ни...

ИСКАМ ДА ПОПИТАМ! Нали в Ям...

Реклама