Получено на 21 Ноември 2012 в 09:07 от сдружение "ДЕН"
Засипват общински земи с асфалт и опасни отпадъци

При съвместна проверка на активисти от сдружение „Движение с екологична насоченост” и еколога към кметство село Дражево на 16 ноември 2011 г. беше констатирано нерегламентирано изхвърляне на камари отпадъци от катрани, асфалт, строителни материали и битови отпадъци върху терени, общинска собственост, в местността „Гол баир” в землището на село Дражево, община Тунджа - в близост до кариерата за латити и частни земеделски площи.
Според работници на кариерата, отпадъците са изхвърляни от мобилния асфалтосмесител на Сдружение „Тракия ІV”, разположен в м. „Гол баир” в землището на село Хаджидимитрово по договор с община Тунджа.
Няма данни община Тунджа да е давала разрешение за депониране на строителни отпадъци на посоченото от нас място. Няма данни и разполагането на асфалтосмесителя да е предшествано от процедура за преценяване необходимостта от ОВОС, което е задължително по Закона за опазване на околната среда.
За случая беше изпратен сигнал до кмета на община Тунджа и РИОСВ-Стара Загора с настояване за спешна проверка, предвид факта, че камарите от нерегламентирано изхвърлените отпадъци биха могли да съдържат и опасни отпадъци. От неправителствената организация настояват и за предприемане на съответните мерки за почистването на общинските терени от изсипаните строителни материали и налагане на съответните санкции на виновните лица, съгласно Закона за управление на отпадъците.
3 0


Коментирай в Радио 999Най-ново от Публикувай с 999

Сметосъбиращата фирма нехае...

ЛАЗАРОВДЕН Момичетата о...

Здравейте. От около година ...

Здравейте. През лятото забе...

Нещо за термините „коледа“ ...

Моля, подкрепете Каузата ни...

ИСКАМ ДА ПОПИТАМ! Нали в Ям...

Реклама