Получено на 21 Ноември 2012 в 09:15 от сдружение "ДЕН"
Сметище „Водоема” са направили незаконно в Хаджидимитрово

При проверка на активисти от сдружение „Движение с екологична насоченост” на 16 ноември 2012 г. отново беше констатирано нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци върху терени, общинска собственост, в близост до бившия стопански двор в село Хаджидимитрово, община Тунджа.
Там някой дори прилежно е поставил табела „Сметище водоема”.
Многократно от сдружението са сигнализирали кмета на село Хаджидимитрово за този проблем, за честите случаи на палене на автомобилни гуми в района на населеното място, както и за нерегламентирано изхвърлените отпадъци на терени в землището на село Хаджидимитрово, собственост на община Тунджа, в близост до нерегламентираното общинско сметище на община Ямбол. До момента не са предприети никакви действия от негова страна.
Предвид системните откази от страна на кмета на Хаджидимитрово да изпълни законоворегламентираните му задължения по Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда, от неправителствената организация изпратиха сигнал до кмета на община Тунджа и РИОСВ-Стара Загора с искане за спешна проверка, отстраняване на нерегламентираните сметища в землището на село Хаджидимитрово и налагане на санкции на нарушителите.
1 2


Коментирай в Радио 999Най-ново от Публикувай с 999

Сметосъбиращата фирма нехае...

ЛАЗАРОВДЕН Момичетата о...

Здравейте. От около година ...

Здравейте. През лятото забе...

Нещо за термините „коледа“ ...

Моля, подкрепете Каузата ни...

ИСКАМ ДА ПОПИТАМ! Нали в Ям...

Реклама