Получено на 12 Април 2013 в 18:16 от стойно
Не 5, а 9 тона злато изкопават в Челопеч годишно?
http://19min.bg/news/8/41828.html
Два месеца след публичното задаване на поредица от въпроси към златотърсачите от Дънди и три месеца, след като сме им ги изпратили, екипът на 19 минути поднася нова порция питания публично. В началото на декември и те бяха изпратени на пиарите на канадската компания. Явно се оказват с повишена трудност, както и предишните въпроси. Затова ги представяме пред публиката с надеждата, че ще намерят положителен отговор и всякакви тревоги са без основание.
Ето какви са питанията, свързани с концесията за златодобив в Челопеч, дадена от правителството на Костов срещу 1,5% отчисления за България, намалени от царския кабинет до 0,75%:
Случва ли се ваши работници, служители или подизпълнители да работят при 3 пъти по-голямо съдържание на въглероден диоксид?
Случва ли се след извозване на добитото и товарене на пристанище Бургас стоката да се връща обратно под формата на нов внос и дали това е свързано с европейските норми за съдържание на арсен при преработване на рудите?
При добив 5 000 тона руда на ден, описван на вътрешното информационно табло на мината, и златно съдържание 4-5 грама в рудата, годишният добив би следвало да бъде 7,2 и 9 тона злато, а се декларират 5. Как се обяснява тази съществена разлика, която всъщност се измерва в стотици милиони лева?
Вярно ли е, че монтирането на подземна трошачна система е свързано с проект за удвояване на добива?
Истина ли е, че до 10-12 години запасите в най-голямото златно находище в Европа - Челопеч ще бъдат тотално изчерпани?
Имаме и въпрос, свързан с второто находище, което стартира да експлоатира Дънди. Става дума за мината до Крумовград в Родопите:
Случайно ли е близостта по време на изгарянето на архива в общината в Крумовград с вземането на концесия от вас там?
В очакване на отговор припомняме и част от предишните ни въпроси към Дънди:
Нормално положение или грабителство е според вас 0,75% от златото, добито от недрата на България да остава за нея?
Как успяхте да убедите царското правителство да намали този скандално нисък дори по африканските разбирания процент наполовина – от 1,5 до 0,75% от стойността на добива?
Какви пари внесе миналата година Дънди в бюджета от находището в Чеполеч, а какви изнесе?
Струва ли ви се това достатъчно на фона на почти ежедневните микроземетресения, напуканите къщи, замърсената река, замърсената природа в района?
Защо се наложи полицията и следствието да привикват всички, подписали петицията срещу находището ви в Родопите?
Не ви ли притеснява фактът, че находището застъпва и Натура 2000?
От каква глоба е заплашена България – следователно данъкоплатеца, от ЕС заради нарушаването на Натура 2000?
Как се отнасяте към нарушаването на конституционното и законовото изискване добитите от недрата ценни природни богатства да не могат да бъдат изнасяни от родината?
Какви такси се заплащат за добиването на изключително ценни материали като уран и германий, успоредно със златото?
Защо концесията в Челопеч работи и се разширяват мощности, въпреки изричната забрана на ВАС?
Как стоят нещата с липсвалия 2 години ОВОС, което официално бе потвърдено от МОСВ?
Има ли нещо вярно в опасението, че няма как държавата да се отказва от защитата на своите интереси в полза на компанията, ако не са стимулирани политици на високо равнище в последните четири правителства?
1 3


Коментирай в Радио 999Най-ново от Публикувай с 999

Сметосъбиращата фирма нехае...

ЛАЗАРОВДЕН Момичетата о...

Здравейте. От около година ...

Здравейте. През лятото забе...

Нещо за термините „коледа“ ...

Моля, подкрепете Каузата ни...

ИСКАМ ДА ПОПИТАМ! Нали в Ям...

Реклама