Публикувай с Радио 999Публикацията е видяна: 1635


Получено на 10 Септември 2013 в 14:52 от Оня Другия


Водният цикъл на Ямбол Пак СПРЯН !!!
Водният Цикъл пак забоксувал. Причината била жалба на ФОНДАЦИЯ "АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ИЗТОК - ЗАПАД" след която кмета на Ямбол спира проекта до решение на комисията по защита на конкуренцията (където всъщност е внесена жалбата).

Пълния текст на Жалбата:

Жалба № ВХР-2151-05.09.2013

Наименование на жалбоподателя: ФОНДАЦИЯ "АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ИЗТОК - ЗАПАД"
Ответник(ници): ОБЩИНА ЯМБОЛ
Обжалван акт № рд/02-00487
Дата на жалбата: 05.09.2013 г.
Статус: иницииран процес
Искани временни мерки: Има искане за ВМ
Предмет: Жалба - Фондация "Агенция за икономическо развитие Изток - Запад" с/у Решение № РД/02-00487/13.08.13 на Община Ямбол -„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 : „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ЯМБОЛ – ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР, РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. ЯМБОЛ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ЯМБОЛ- ПЪРВА ФАЗА”


1 0


Коментари
Каква е цената на националното предателство? Демократично ли е нито една партия да не се допита до гражданите за...?!

вижте още

Най-ново от Публикувай с 999

За липите ...

Кабел на детска площатка в кв.Златен рог...

СРАМОТА! РЕМОНТАДЖИИТЕ НА ЦЕНТЪРА УМИШЛЕНО РАЗРУШИХА ПЕ...

Реклама