Получено на 15 Октомври 2013 в 13:25 от MARIN
За двата кипариса до Безистена в Ямбол и за …

При основния ремонт и реставрация на Безистена в Ямбол през 1970-71г. беше заличен от сградата основния типично български архитектурни елементи, това е т.н.кобилица/лъкатица/ характерна за повечето български битови и обществени сгради през 16-19 век.
Днес големият ремонт на Безистена в Ямбол не предвижда възстановяване на този изконно български архитектурен елемент върху фасадата на сградата.
Реставрацията на Безистена в Ямбол през 1970-71г. струваше около 2 млн.лева и беше извършена много качествено. Сградата се превърна в търговска палата с щандове за алкохол,и шоколад, шапки, парфюмерия, грамофонни плочи, полски център и др.
Около сградата изградената пристройка уж наподобяваща оригинала, приюти две кафенета, цветарски магазин, филателен магазин, бюро за туризъм, кореком, преводаческо бюро, аперитив под земята. На „Дюкяните” около сградата в засводената част бяха монтирани красиви и скъпи витражи, а подовете и този на основния корпус бяха мраморни.
Реставрацията на Безистена в Ямбол през 1970-71г. унищожи типично българското излъчване на сградата, защото архитектите бяха решили, че първообраза му непременно би трябвало да е прилича на подобните сгради в Одрин например.
А покритите пазари не са патент на Ориента.
При оформянето на зелените площи около Безистена през 1971г. бяха засадени липи и два кипариса при източния вход.
Днес при сегашния ремонт липите бяха подрязани по „европейски” образец за разлика от останалите липи по центъра и ул.”Ж.Папазов /подрязани или като китки магданоз или директно през средата на дъровото/, а двата около 60 годишни кипариса предстои да бъдат отсечени защото имали пределна възраст и пречат на ландшафтния архитект по проекта да засажда предвидените по проекта скъпи и прескъпи нови растителни видове.
Относно кипарисите кратка справка в интернет казва следното:
„Кипарисите са вечнозелени растения с дребни люсповидни листа прилепнали към клонките. Имат кръгли или яйцевидни шишарки дълги около 1 – 3 см. Различават се от другите родове в тяхното семейство по това, че младите им клонки са гъсто разклонени и насочени в различни посоки. Самите клонки трябва да са кръгли или четириръбести. Кипарисите са с изправени връхни клонки, за разлика от лъжекипарисите, които са с увиснали връхни клонки и с които най-често се бъркат.
Кипарисите достигат 20 -30 м. и живеят до 250 години. И двата описани вида са светлолюбиви, сухоусточиви и невзискателни към почвата.”
Господин ландшафтен архитект по сегашния проект за ремонт на Безистена, моля Ви не пипайте кипарисите т.е. не ги отсичайте, те имат още много живот и вече са част от облика на нашия център и ние живеещите в Ямбол сме свикнали да ги гледаме до Безистена.
Обикновено по разни проекти пристигат в Ямбол разни „специалисти” от София усвояват едни милиони, оставят си скопоса и после си отиват по родните места.
Вие господин ландшафтен архитект по проекта за 5 млн.лв. щом сте завършил високо образование се предполага, че сте интелигентен човек и би трябвало да се съобразите с нежеланието на част от ямболските граждани да отсичате двата кипариса до Безистена.

Марин Стоянов - Ямбол
3 0


Коментирай в Радио 999Най-ново от Публикувай с 999

Как се случват нещата в мил...

Всеки ден минавам от там по...

На 20.07.2019г. със своето ...

Сметосъбиращата фирма нехае...

ЛАЗАРОВДЕН Момичетата о...

Здравейте. От около година ...

Здравейте. През лятото забе...

Реклама