Получено на 19 Май 2014 в 10:58 от Георгиев
Социалната политика и изборите

"Социалната политика не е просто обикновено лекарство за решаване на проблема, а животоспасяваща операция, за да може Европейският съюз да има смисъл. Европа отдавна е узряла за управление на левицата като отговор на недоволството на гражданите."
С тези думи Коалицията за Б-я направи предизборен празник в градината. Проблемите на нашата социалната политика не са в Европа, а са в нашите властимащи. Социално трябва да бъдат подпомагани само хора със здравословни проблеми и тези на пределна възраст, а на всички останали здрави и прави български граждани трябва да се създадат условия да се трудят и те сами да решават социалните си потребности. Какво се наблюдава досега в нашата мила родна страна - една твърде успешна социална политика сред ромското население, която му дава добри условия да се размножава и това се вижда по улиците и пред Бюрата по труда. Вече има три.четири поколения, които не желаят да работят с мотива, че нямало работа. А работа в Б-я има както казваха в миналото за целия "китайски народ". Никога не могат да се решат социалните проблеми на едно общество, когато социално се подпомагат и се учат на мързел здрави и прави мъже и жени.
Поздравявам г-н Мартин Шулц, който каза по българската телевизия едни от най смислените предизборни слова, а именно - че решаването на социалните проблеми минава през подкрепата на малките и средни предприятия, защото те са гръбнакът на икономиката, те са мобилните икономически структури , те дават най голяма заетост на работна ръка. Правилна е според мен позицията на г.н Шулц , но тотално се разминава с икономическата политика в България. В България властват монополите.
Основното производствено средство е земята. Селското стопанство дава поминък и голяма заетост на работна ръка, това е отрасълът в Б-я, който може да реши много социални проблеми сред здравите и прави български граждани. Но днес в нашето селско стопанство се подпомага монопола . В едно наше село обикновено има по двама арендатори и големи поземлени собственици обработващи по 15-20 хиляди декара гледащи зърнени и маслодайни култури с високопроизводителни машини, тези едри производители дават заетост на 20-30 човека в едно село.
В България могат да се създадат условия за производство на агнета, на зеленчуци и плодове . След като в Италия се произвеждат домати и ябълки, значи и в България може.. Защо внасяме 80% от храната си, защо ядем турски и гръцки домати/зеленчуци/, а имаме неработещи млади хора със социални проблеми?
На този въпрос трябва да отговорят хората от предизборните листи, в което се съмнявам! А защо се съмнявам, защото чух от г-жа Д.Лаверн, че като дошла тук и едва тогава разбрала, че нашия регион е предимно аграрен…
Променете регионалната политика в посока на създаване на услови хората да обработват земята си и да се трудят в селското стопанство. Създайте условия да се развиват малките и средни стопанства до 300 декара, да се произвеждат зеленчуци, плодове, вино и агнета. Така бихте решили много социални проблеми, ако искате!

Д.С. Георгиев
0 0


Коментирай в Радио 999Най-ново от Публикувай с 999

Как се случват нещата в мил...

Всеки ден минавам от там по...

На 20.07.2019г. със своето ...

Сметосъбиращата фирма нехае...

ЛАЗАРОВДЕН Момичетата о...

Здравейте. От около година ...

Здравейте. През лятото забе...

Реклама