Публикувай с Радио 999Публикацията е видяна: 1245


Получено на 09 Август 2016 в 22:40 от Потресен


Днес случайно проверявайки си сметката за водата от сайта на ВИК Ямбол останах ПОТРЕСЕН от следното съобщение на сайта им. Възникват множество въпроси относно това КАК догодина ще плащаме по над 6,50 лв на кубик вода без ДДС и около 8 лв с ДДС ?????????? На какво отгоре? Защо само за 2017? Много въпроси без отговор? Моля Ви 999 да разследвате случея или поне да разясните ситуацията!!!

СЪОБЩЕНИЕ

30.06.2016 г.
Във връзка с внасянето на Бизнес план в КЕВР за регулаторен период 2017 - 2021 г. за одобряване и на основание чл. 18 от НРЦВКУ “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол обявява цените
на ВиК услугите, както следва:

1. Цена за доставяне на вода на потребители без ДДС:
За 2017 г. - 1,80 лв.;
За 2018 г. – 1,80 лв.;
За 2019 г. – 1,90 лв.;
За 2020 г. - 1,90 лв.;
За 2021 г. – 1,95 лв.


2. Цена за отвеждане на отпадни води без ДДС:
За 2017 г. – 0,17 лв.;
За 2018 г. – 0,20 лв.;
За 2019 г. – 0,25 лв.;
За 2020 г. – 0,25 лв.;
За 2021 г. – 0,25 лв.


3. Цена за пречистване на отпадни води без ДДС:
3.1. Битови и приравнените към тях потребители:
За 2017 г. – 4,80 лв.;
За 2018 г. – 0,35 лв.;
За 2019 г. – 0,35 лв.;
За 2020 г. – 0,35 лв.;
За 2021 г. – 0,35 лв.


3.2. Промишлени и други стопански потребители:
3.2.1. Степен за замърсяване 1
За 2017 г. – 6,50 лв.;
За 2018 г. – 0,45 лв.;
За 2019 г. – 0,45 лв.;
За 2020 г. – 0,45 лв.;
За 2021 г. – 0,45 лв.


3.2.2. Степен на замърсяване 2
За 2017 г. – 8,65 лв.;
За 2018 г. – 0,56 лв.;
За 2019 г. – 0,58 лв.;
За 2020 г. – 0,59 лв.;
За 2021 г. – 0,59 лв.


2 2


Коментари
Каква е цената на националното предателство? Демократично ли е нито една партия да не се допита до гражданите за...?!

вижте още

Най-ново от Публикувай с 999

За липите ...

Кабел на детска площатка в кв.Златен рог...

СРАМОТА! РЕМОНТАДЖИИТЕ НА ЦЕНТЪРА УМИШЛЕНО РАЗРУШИХА ПЕ...

Реклама