ТРЕВОЖНО!


21/09/17 15:26:42коментари:0ТРЕВОЖНО!

Единствено в община Болярово е регистриран положителен механичен прираст в Ямболска област.
Това сочат данните от Националния статистически институт за 2016 година. Броят на структурите на населението се определят от размерите и интензивността  на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.
Във всички други общини в Ямболска област намалява населението в резултат на отрицателния механичен прираст, а единствено в община Болярово е регистриран положителен механичен прираст.
        Относителният дял на наеселението под 15 години е най-нисък в община Болярово – 12, 1%; по относителен дял на населението от 15 до 64 г. сме предпоследни от петте общини – 55, 6 %, последна е община „Тунджа“. При делът на лица на 65 и повече години, община Болярово е на второ място с 32, 2 %, а първи са община „Тунджа“.
         По брой сключени бракове община Болярово е на второ място от петте общини – 3.2 %, като с 4.2 % е община Ямбол. Заедно с община Стралджа коефициентът по бракоразводност е по-нисък в сравнение с другите три общини, на второ място е отново общината ни – с 1.3 %. 
         По коефициент на раждаемост община Болярово е на трето място в областта – 9.1 %, първи са Стралджа, а втори – Ямбол. По брой извънбрачни раждания отново след Стралджа се нарежда община Болярово – 82, 4 %.

Пресцентър община Болярово
Лора Величкова 
КоментариFAIL (the browser should render some flash content, not this).

Най-четени новини днес


Разходка в миналото: Градския парк на Ямбол

Според легенда: когато минавали през Жеравна турците поробители нямали право да яздят конете си

Стотици кучета отглеждани в незаконен развъдник в ямболското село Маломир


Най-коментирани новини

ПРОТЕСТ В СТОЛИЦАТА И ДНЕС, В БСП ЗАПОЧВА ПОДПИСКА, Д. ПЕЕВСКИ:”НЕДОВОЛНИ СА ИЗПЛАШЕНИТЕ”

ОРГАНИЗИРАТ ПРОТЕСТ И В ЯМБОЛ

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В "ПОДПИСКА ПРОТИВ ОТКАЗА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЯМБОЛСледвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

ОЩЕ НОВИНИ